Događaji · IT

Otvoren 15–ti INFOFEST u Budvi

U Budvi je 28. septembra Dušan Simonović, sekretar Sekretarijata za razvoj Crne Gore otvorio XV-ti INFOFEST. Skup se održava pod motom “Struktura uspjeha

Milan Mrvaljević, direktor INOFESTA je u uvodu zbornika sa skupa rekao “da INFOFEST pretenduje da bude mesto na kome ćemo, spoznajući nova tehnološka dostignuća, razmenjujući iskustva i prateći globalne IKT trendove tražiti puteve ka uspehu”.

Na INFOFESTU nastupa sa svojim prezentacijama 45 IKT kompanija iz regiona ali pretežno iz Srbije i Crne Gore.

Prvog dana skupa prezentacije su imali MFC Mikrokomerc iz Beograda, Ericson Nikola Tesla iz Zagreba, ORACLE, EMC iz Beograda i Microsoft Montenegro.

Kompanija MFC Mikrokomerc se bavi elektronskim arhiviranjem i upotrebom dokumenata u poslovnim procesima i na prezentaciji je prikazala rad svog savremenog Dokumentacionog centra u kome se mesećno obradi oko 7 miliona dokumenata. Takođe, predstavljeno je i upravljanje dokumentima primenom novog alata Spider Net.

Kompanija Ericson Nikola Tesla je prikazala najnovije trendove u primenini multimedije za javne potrebe i koncept i realizaciju „digitalnog grada“ u kome se pored e-uprave razvijaju i servisi koje služe za monitoring saobraćaja, video nadzor, IPTV usluge, “real time” komunikaciju sa pacijentima i dr.

U toku je i međunarodna konferencija “Regulacija i liberalizovano tržište”. INFOFEST se održava do 04. septembra u Budvi.

Leave a Reply