IT

Otvoren prvi Cisco Institut za preduzetništvo u Novom Sadu

Cisco Institut za preduzetništvo pruža edukaciju kroz kurseve za strateško i poslovno planiranje, finansiranje i korišćenje ICT alata za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća

Prvi Institut za preduzetništvo u Srbiji danas je svečano otvoren na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su Ministarka telekomunikacija Jasna Matić i Ambasador SAD u Srbiji Cameron Munter.

Prve dve grupe od po 20 studenata će krenuti na kurs kombinaciju e-learning i časova sa tutorima u prvoj nedelji aprila. Institut je osnovan zahvaljujući saradnji Novosadskog Univerziteta, kompanije Cisco® i organizacije USAID.

Značajne činjenice:

* Cilj Cisco® Instituta za preduzetništvo je da pomogne razvoju i unapređenju malih i srednjih preduzeća. Institut pruža praktična znanja za preduzetnike, olakšava razmenu znanja sa lokalnim poslovnim liderima, i pokazuje učesnicima kako da iskoriste prednosti informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) da bi ubrzali rast i razvoj svoje organizacije.
* Cisco® Institut za preduzetništvo se zasniva na iskustvu Obrazovnog programa Poslovnih osnova i iExecutive (iExec) koji je u Srbiji bio započet 2006. godine kao deo internacionalnog pilot projekta, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Univerzitetom u Novom Sadu. Program je dizajnirala Cisco grupa za Internet poslovna rešenja (IBSG) tako da pomogne liderima i menadžerima da razvijaju strategije i upravljačke veštine koje su neophodne za usavršavanje njihovih organizacija. Kroz obuke koje je vodio profesor Bojan Lalić od 2006. godine je preko 160 učesnika iz više od 100 kompanija i instituta uspešno završilo kurseve.
* Cisco® Institut za preduzetništvo će se truditi da proširi svoje aktivnosti i na druge obrazovne institucije u Srbiji, uključujući i Beogradski poslovni inkubator na Beogradskom Univerzitetu i Biznis inovacioni centar u Kragujevcu. Predviđeno je da do kraja 2010. bude izgrađena mreža od 10 centara za obuku širom Srbije koja će na taj način biti dostupna preduzetnicima iz svih krajeva zemlje.
* Kompanija Cisco® je obezbedila Institutu sistem za upravljanje online kursevima i tri moguća nivoa poslovnih programa: Pokretanje biznisa, Razvoj biznisa i iExecutive obrazovni program (iExec). Kompanija Cisco® je razvila sadržaj kurseva u saradnji sa stručnjacima za poslovanje Univerziteta Stanford i Cornell, kao i kompanije My Own Business.
* Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu trenutno pruža dve vrste kurseva:

1. iExecutive obrazovni program(iExec) Cisco® Instituta za preduzetništvo koji je razvila Cisco grupa za Internet poslovna rešenja. Jednomesečni program uključuje strateško i poslovno planiranje, finansiranje, razvoj partnerskih veza, i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija za unapređenje poslovnih rezultata. Predavači sa Univerziteta obradiće 70% sadržaja kurseva kroz radionice i diskusije, grupne vežbe i preglede različitih studija slučaja, dok je 30% bazirano na e-learning (elektronsko učenje). Radionice uključuju i Web 2.0 tehnologije sa inovativnim alatima kao što su Moodle i Cisco® WebEx® platforma za saradnju.
2. Pokretanje biznisa je jednosemestralni kurs koji upoznaje preduzetnike sa zakonskim obavezama, knjiženjem, menadžmentom i marketinškim veštinama neophodnim za uspešno započinjanje njihovog biznisa i koji čine vođene diskusije, grupne vežbe, studije slučajeva i materijali za online radionice.

Leave a Reply