IT

Otvorena NIS informatička učionica u okviru Departmana za energetiku i procesnu tehniku

Mašinskom institutu otvoren je NIS informatički kabinet. Prostor učionice prilagođen je višim standardima nastave i predstavlja laboratoriju za analizu energetskih tehnologija, korišćenje postojećih, ali i proizvodnju novih softvera. Svečanom presecanju vrpce, pored zamenika generalnog direktora kompanije NIS Andreja Šibanova i direktora Bloka Energetika Alekseja Belova, rektora Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslava Veskovića, dekana FTN prof. dr Radeta Doroslovačkog, prisustvovali su pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Nenad Stanković.

Dekan FTN prof. dr Rade Doroslovački izrazio je zahvalnost NIS zbog novog informatičkog kabineta, potvrđujući da je politika našeg Fakulteta “sveto trojstvo” obrazovanja, nauke i saradnje sa privredom. Pozdravljajući prisutne, rektor UNS-a prof. dr Miroslav Vesković istakao je da će tokom školovanja, studenti biti u mogućnosti da testiraju probleme kroz izgradnju odgovarajućeg softvera, što će kasnije moći da primene u industriji.

NIS kompanija već tradicionalno sarađuje sa univerzitetima u Srbiji. Kao društveno odgovorna kompanija smatraju da tako daju doprinos poboljšanju kvaliteta obrazovanja u Srbiji, što je ujedno i doprinos razvoju nauke u Srbiji.

-Otvaranje informatičkog kabineta je važan događaj za nas zato što predstavlja nov vid saradnje između privrede i Univerziteta. Naime, ova laboratorija je urađena u kooperaciji između Bloka Energetika NIS-a i FTN-a – rekao je zamenik generalnog direktora NIS Andrej Šibanov. Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov rekao je da je ovakav vid saradnje između privrede i fakulteta ono što je dugi niz godina nedostajalo.

– Nije reč o saradnji koja će se zasnivati na nekom kvaziintelektualnom izučavanju teorije, nego na nečemu što će imati primenu u samom životu. Studenti koji budu, zahvaljujući radu u ovom kabinetu, izašli sa ovog fakulteta možda će posao dobiti na adresi NIS-a. Ti mladi ljudi će ostajati ovde i biće u poziciji da sa svojim kolegama iz inostranstva na ravnoj nozi sarađuju u svakom trenutku – rekao je Pavlov i dodao da sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj želi da bude aktivan učesnik u ovim procesima, izražavajući očekivanja da će takva saradnja biti uspostavljena i sa drugim privrednim kompanijama. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Nenad Stanković rekao je da su ovakve laboratorije investicija u budućnost, u nove generacije koje će sutra voditi privredu u Srbiji. NIS informatički kabinet omogućava Departmanu za energetiku i procesnu tehniku značajno poboljšanje pristupa istraživanju i proširuje mogućnosti analize različitih termo-tehničkih i procesnih problema, koji se sada opisuju i rešavaju pojednostvljenim inženjerskim metodama. Nakon svečanog otvaranja, u novom kabinetu studenti su imali predavanje na kome je predstavljen Blok Energetika NIS-a.

Leave a Reply