fon
IT

Otvorena prva Digitalna učionica na FON-u

Kompanija Samsung Electronics, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fakultetom organizacionih nauka u Beogradu, otvorila je danas prvu „Digitalnu učionicu“ sa ciljem da se unapredi tehnološka osnova, znanje, veštine i spremnost nastavnog osoblja i učenika da  primenjuju informaciono komunikacione tehnologije u svakodnevnoj nastavi.

fon

„U Samsungu tehnologiju ne vidimo samo kao proizvode ved kao jedan od načina na unapredimo živote ljudi. Kao lideri na polju novih tehnologija želimo da svoje iskustvo i ekspertizu primenimo na unapređenje obrazovanja u Srbiji. Kompanija je spremna da u partnerstvu sa Ministarstvom, kontinuirano podrži obuku učenika kao i nastavnog osoblja, i doprinese boljoj tehnološkoj opremljenosti obrazovnih institucija, po usvojenim nastavno naučnim programima. Naš cilj je da mladima širom Srbije budu dostupni najsavremeniji trendovi u obrazovanju koji de im kasnije pomodi u pronalaženju željenih zaposlenja“ – izjavio je Saša Marjanovid, direktor marketinga Samsung Electronics za Adriatik regiju.

„Digitalna učionica“ na FON-u opremljena je sa 30 Samsung Galaxy Note 10.1 uređaja, pametnom Samsung elektronskom tablom i serverom kao i odgovarajudim Samsungovim softverom za učenje. Takođe, kao jedan od partnera na projektu, kompanija Telenor obezbedila je internet konekciju u učionici.

Leave a Reply