IT

“Outsource” BCP operacija

Planiranje kontinuiteta poslovanja (Business Continuity Planning – BCP) postaje sve aktuelnije i u Bosni i Hercegovini.

Pexim Solutions je sa uspehom ponudio različite opcije čuvanja ili replikacija baza podataka, DR – „disaster recovery“ servise ili potpuni outsource za tzv. „hot site“ – rezervne lokacije za poslovanje. Njaveći broj postojećih klijenata je iz bankarsko-finansijskog sektora. MKD Sinergija, Banja Luka, jedna je od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH, posebno u Republici Srpskoj, odlučila se da poveri Peximu „outsource” važnih BCP procesa i „disaster recovery” lokacije. Ovo je prvi projekat ovakve vrste a implementacija je bila pojednostavljena činjenicom da Sinergija već koristi Peximova ,,Outsource” BCP operacija 2000 „core“ bankarska aplikativna rešenja PUB .

Na ovaj način moguće je pokrenuti sve kritične procese na rezervnoj lokaciji, u veoma kratkom vremenu i u skladu sa poslovnim planom i ciljevima ove kompanije. Budući da je postojanje i sprovođenje planova za kontinuitet poslovanja i regulatorna obaveza od početka 2009. godine, sve više finansijskih institucija traži mogućnosti saradnje sa spoljnim partnerima na ovim zahtevnim i sigurnosno osetljivim projektima.

Leave a Reply