Događaji · E-servisi · IT

Ovogodišnja IS DOS 2008 konferencija pod sloganom “Save the Date!”

6. i 7. oktobra 2008. u kongresnom centru Master, Novosadskog sajma, održaće se 12. e-Government konferencija. Predstavnici državnih organa, javnog sektora i organa lokalne samouprave će zajedno sa predstavnicima razvojnog i biznis sektora predstaviti nove tehnologije i rešenja koja doprinose bržem razvoju e-Governmenta i mrežne infrastrukture u Srbiji.

Prepoznajući potrebu za povezivanjem stručnjaka iz oblasti projektovanja i implementacije informacionih sistema državnih organa Republike Srbije (IS DOS), sa onima koji te sisteme koriste, 1997. je organizovana prva IS DOS konferencija na našim prostorima. Kako Sa razvojem koncepta e-Governmenta, tokom godina njenog održavanja, konferencija je dobila širu dimenziju, ali je sačuvana osnovna ideja okupljanja informatičara iz državnih organa i lokalne uprave.

U proteklih 12 godina, na konferenciji je učestvovalo preko 2000 predstavnika ministarstava, predstavnika organa javne uprave i lokalne samouprave, menadžera i zaposlenih u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom e-Government sistema, telekomunikacionom sektoru, istraživačkom i obrazovnom sektoru, kao i drugim učesnicima u procesu izgradnje e-Governmenta.

Ovogodišnja e-Government konferencija ima za cilj da predstavi tehnologije i rešenja koja mogu doprineti bržem razvoju elektronske uprave i mrežne infrastrukture u Srbiji, kroz kompanijske prezentacije, prezentacije realizovanih i aktuelnih projekata u javnom sektoru kao i trendova iz različitih sektora e-Governmenta, U okviru dva radna dana učesnici skupa će biti u mogućnosti da čuju prezentacije, učestvuju u konstruktivnoj debati ali i da postave pitanja i dobiju odgovore od ljudi koji su u samom vrhu u svojim profesijama. Tradicionalne društvene aktivnosti predstavljaju priliku za umrežavanje sa ključnim akterima u procesu unapređejna e-Governmenta.

Konferencija je namenjena predstavnicima ministarstava, predstavnicima organa javne uprave i lokalne samouprave, menadžerima i zaposlenima u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom e-Government sistema, telekomunikacionom sektoru, istraživačkom i obrazovnom sektoru, kao i drugim učesnicima u procesu izgradnje e-Governmenta.

Ovogodišnja Konferencija će poseban akcenat staviti na 4 ICT teme u javnim servisima, organizovane u 4 mini sesije – (trek-a)

1. ISDOS – Informacioni sistemi državnih organa Srbije (teme od zajedničkog interesa: Digitalni potpis, e-Procument, Računarske mreže, Zajedničke baze podataka i registri, GIS, e-finansije i sl.)
2. e-Health
3. e-Justice
4. e-lokalna uprava – Informacioni sistemi i komunikacije

Sesija: IS DOS – Informacioni sistem državnih organa

U okviru ovog treka biće prezentovani implementirani informacioni sistemi i mrežne infrastrukture organa javne uprave, te će biti razmatrane buduće potrebe ovih organa. Vodeće kompanije iz oblasti razvoja softvera i sistem integracija će predstaviti svoja e-Government rešenja u oblastima kao što su: zaštita podataka, Digitalni potpis, e- nabavke, računrske mreže, e-tax rešenja, GIS i sl.

Sesija : e-Health

U okviru treka E-Health, razmatraće se najaktuelnije teme iz ove oblasti: implementacija elektronskog medicinskog kartona, bolnički informacioni sistemi, mobilnost, telemedicina, privatnost, sigurnost i pravni aspekti zaštite privatnosti, i sl. Kako se interakcija ne odigrava više samo na jednom mestu, već se teži da se zdravstvena usluga pruža na mestu gde se ukaže potreba za njom, neophodno je postaviti set pravila kojima će se štititi privatnost, ali u isto vreme i omogućiti pristup neophodnim zdravstvenim podacima.

Sesija : e-Justice

E-Justice ima za cilj da predstavi najnovija implementirana rešenja iz ove oblasti, kao i inicijative na izvršnom, zakonodavnom i pravosudnom nivou. U okviru ove sesije biće predstavljena rešenja u oblasti softvera i komunikacija koje se primenjuju u okružnim i privrednim sudovima. Takođe će biti prezentovane inicijative koje su podržane međunarodnim programima.

Sesija: e-lokalna uprava

Informacioni sistem lokalne uprave predstavlja jedan od ključnih programa koji utiču na povećanje efikasne komunikacije između građana i lokalne zajednice. Podnošenje zahteva preko Interneta, praćenje stanja rešenja podnetih zahteva i efikasni call centri javnih službi su samo deo potreba ovog sistema. Postoji više tehnoloških platformi na kojima su realizovana ova rešenja, od kojih će pojedini reprezenti biti i prezentovani.

Leave a Reply