IT

Pad prodaje PC-a u prvom kvartalu na tržištima Srbije i Hrvatske, dok Slovenačko tržište iskazuje blagi rast

Na tržištima personalnih računara u tri zemlje u regiji: Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, u prvom tromesečju 2009. prodato je nešto više od 177 hiljada personalnih računara ili 18.7 procenata manje nego u istom kvartalu 2008 godine. To su zbirni podaci iz odvojenih kvartalnih istraživanja tržišta personalnih računara u ove tri zemlje koje je sprovela analitička kuća IDC Adriatics.

Slovenija je jedina zemlja koja je zabeležila rast od 8 procenata u isporukama PC-a u prvom kvartalu 2009. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U isto vreme, u Srbiji je prodaja računara opala za 24 procenata, dok je tržište u Hrvatskoj zabeležilo sličnu dinamiku, smanjenjem od 25 procenata.

Srbija

Na PC tržištu Srbije, IDC je u prvom tromesečju ove godine zabeležio isporuku od ukupno 73,9 hiljada personalnih računara ili 24 procenata manje nego u istom kvartalu prošle godine. Najznačajniji pad vidljiv je u plasmanu x86 servera, od čak 42 procenta. Najveću prodaju pokazali su desktop računari sa oko 54 hiljade, ali takođe sa padom od 17 procenata. Ukupno je prodato 19 hiljada prenosnih računara, i 860 x86 servera.

Desktop računari čine 73 procenta ukupnog PC tržišta Srbije, prenosni računari 29 procenata, a x86 serveri preostalih 1.2 procenta tržišta.

Nakon veoma uspešne 2008. godine, globalna ekonomska kriza pogodila je i velike distributere hardvera i računarskih komponenti. Opšti porast troškova života, smanjenje potrošnje i povećanje nezaposlenosti glavni su razlozi slabljenja prodaje računara.

Com Trade je na vodećem položaju po broju isporuka PC-a, sledi Toshiba, dok se trećem mestu nalazi HP.

Hrvatska

U Hrvatskoj je u prvom tromesečju 2009. isporučeno 62,8 personalnih računara, što je čak 24,9 procenata manje nego li u istom kvartalu 2008. godine. Prodaja računara smanjena je u svim segmentima; desktop, prenosnim računarima i x86 serverima.

Najveći pad u broju isporučenih računara iskazan je kod desktop računara kojih je isporučeno 28,3 hiljada ili 27 procenata manje u odnosu na prethodni prvi kvartal. Pad je odraz migracije sa desktop na prenosne računare te slabljanja potražnje u recesijskim uslovima. Prenosnih računara isporučeno je 33,0 hiljade uz pad od 23 procenta, dok je tržište x86 servera palo 25 procenta, uz ukupnu isporuku 1.385 jedinica.

Snažan pad hrvatskog PC tržišta u prvom kvartalu 2009. nastavak je trenda započetog u poslednjem kvartalu 2008. godine. U Hrvatskoj je dodatno pojačalo pad u sva tri oblika računara odsustvo velikih tendera i nabavki u korporativnom i državnom sektoru, kao i finansijske teškoće i nelikvidnost kod velikih reselera PC računara.

Gledano po udelu na tržištu prema tipu računara, najveći deo tržišta u Hrvatskoj, u prvom kvartalu sigurno drže prenosni računari, čiji je udeo u ukupnim isporukama porastao na 52.6 procenta. Udeo desktop računara pao je na 45.2 procenta tržišta, dok je tržišni udeo x86 servera iznosio nešto više od 2.2 procenta.

Vodeći isporučitelj računara na hrvatskom tržištu u prvom kvartalu 2009. ostao je HP, drugu poziciju zauzeo je Lenovo, dok je na trećem mestu M San Grupa.

Slovenija

U Sloveniji, u prvom kvartalu ove godine, IDC je registrovao isporuku od ukupno 40,6 hiljada personalnih računara ili 8 procenta više nego u istom periodu 2008. godine. Rast prodaje zabeležen je samo u segmentu prenosnih računara, čiji je rast iznosio visokih 67 procenta. S druge strane, segment desktop računara pao je za 31 procenat, a segment servera za čak 36 procenata. Tako je u prvom tromesečju 2009. bilo isporučeno 25.066 prenosnih računara, 14.419 desktop računara i 1.158 x86 servera.

Primat na slovenačkom tržištu preuzela je distribucija prenosnih računara koja u prvom kvartalu 2009. čini 61,7 procenata ukupnih isporuka u zemlji. Tržišni udeo desktop računara je 35,5 procenta, dok preostali deo čine isporuke x86 servera.

Prvi kvartal 2009. godine u Sloveniji bio je obeležen finansijskom nestabilnošću u kompletnoj privredi, padom izvoza i uvoza, rastom stope nezaposlenosti te velikim padom slovenačkog berzanskog indeksa. Navedeno je rezultiralo smanjenom potrošnjom poslovnih subjekata, i opštim padom potražnje te u skladu sa time, slabijim prodajnim rezultatima u odnosu na isto razdoblje prošle godine u segmentu desktop računara i servera. Sa druge strane, vendori i distributeri su uz pomoć promotivnih cena, marketinških kampanja i bogatom ponudom prenosnih računara, koji se mogu nabaviti po subvencionisanoj ceni od internet provajdera, uticali na visok rast segmenta prenosnih računara, što je u konačnici rezultiralo rastom celog tržišta personalnih računara.

Vodeće mesto na slovenačkom tržištu po ostvarenim rezultatima još uvek pripada HP-u, sledi Lenovo, dok je na trećem mestu Acer.

Leave a Reply