IT

Pad ulaganja u informacione tehnologije

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda održan je godišnji sastanak strukovnih asocijacija u oblasti IKT, na kome je usaglašen kalendar IKT skupova za 2011. godinu.

Na skupu je zaključeno da je u 2010. godini bio smanjen broj skupova, da je prisutan trend smanjivanja broja učesnika na skupovima, i da je čak u više navrata bilo otkazivanja skupova neposredno pred održavanje.

Ugledni IT analitičar Milovan Matijević, koji duži niz godina prati i dokumentuje dešavanja u IT sektoru, je dao kraći prikaz IT tržišta Srbije, koje je ove godine zabeležilo pad, ali manji nego prethodne godine. Od početka 2009. IT tržište Srbije, koje se procenjuje na 405 miliona evra beleži konstantan pad, a 2010. godine je taj pad bio usporen na približno 6% u odnosu na 2009. godinu.

One thought on “Pad ulaganja u informacione tehnologije

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Pad ulaganja u informacione tehnologije u vreme finansijske i ekonomske krize se desava jer informaciono-telekomunikacioni sektor jos uvek spada u drustvenu nadgradnju olicenu u tzv. informacionom drustvu. Drustvenu nadgradnju, koja se tice drzave, klasa, nacije, prava i sl., kao i religije, nauke i umetnosti, omogucava i uslovljava drustvena osnova, tj. proizvodnja materijalnih dobara koja je nizna za individualnu i drustvenu egzistenciju, npr. proizvodnja hrane, izgradnja stanova itd. Ipak, elementi drustvene nadgranje kao povratna sprega uticu na drustvenu osnovu.

Leave a Reply