IT

“Pametni servisi” EcoBus i BusTracker za građane Pančeva

Zahvaljujući saradnji Grada Pančeva i kompanija Telekom Srbija i Ericsson, od danas je građanima Pančeva omogućena upotreba pametnih servisa EcoBus i BusTracker, a informacije o kvalitetu vazduha i atmosferskim prilikama, kao i o lokaciji autobusa biće im dostupne u svakom trenutku preko Interneta i mobilnih telefona.

EcoBus servis prikazuje informaciju o kvalitetu vazduha, temperaturi, pritisku ili vlažnosti u realnom vremenu na interaktivnoj mapi na mobilnom telefonu ili internet stranici. Tačnu lokaciju željenog autobusa u javnom saobraćaju, kao i vreme dolaska sledećeg vozila, građani Pančeva moći će da provere korišćenjem BusTracker servisa. Građani Pančeva moći će da provere željene informacije putem weba, mobilnih aplikacija, a BusTracker još i pozivanjem kratkog koda ili slanjem SMS-a, po ceni od 6 dinara sa PDV-om.

„Pre dve godine postavili smo cilj i danas, u saradnji sa kompanijom Ericsson, možemo se pohvaliti da smo ga ostvarili, a kao društveno odgovorna kompanija smo se i potrudili da stanovnicima Pančeva omogućimo kvalitetniji život . Ovo je odličan primer kako se saradnjom privatnog i javnog sektora, kao i primenom najnovijih tehnoloških dostignuća može doprineti poboljšanju kvaliteta života zajednice. EcoBus i BusTracker su samo neke od usluga u okviru M2M koncepta koji omogućava komunikaciju raznovrsnih uređaja putem telekomunikacione infrastrukture, a dobra vest je da se dalja ekspanzija sličnih rešenja tek očekuje.“, naglasio je Saša Leković, direktor Direkcije za tehniku Telekoma Srbija, nakon potpisivanja ugovora o korišćenju pametnih servisa.

Za polaznu tačku u realizaciji ovog projekta odabran je Grad Pančevo u nastojanju da se promeni svest i odnos prema životnoj sredini i da se ujedno poboljša kvalitet svakodnevnog života građana.

Rešenje primenjeno u Pančevu je rezultat istraživačkog projekta „Sensei“ koji je finansiran od strane Evropske unije, a primena ovog rešenja i na druge gradove u Srbiji je u toku. Podsećamo, prvi probni uređaj instaliran je u Beogradu 2010. godine na odabranim gradskim autobuskim linijama, a zatim su tokom probnog perioda, od 2011. godine do marta 2012. godine pametni sistemi primenjeni u Pančevu, i to na celom autobuskom voznom parku koji broji 60 autobusa.

Kompanije Telekom Srbija i Ericsson, projektom EcoBus, koji je deo nagrađivanog Smart Santander projekta ušle su u najuži izbor za nagradu na GSMA kongresu u Barseloni, najvećem svetskom sajmu telekomunikacija u kategoriji “Najbolje mobilne inovacije za automobilsku industriju, usluge prevoza i komunalne usluge“. Uvođenjem ovih servisa, kompanije su pokazale da aktivno učestvuju u razvoju mreža budućnosti u kojima će ljudi, senzori i inteligentni objekti komunicirati korisćenjem telekomunikacione mreže.

Leave a Reply