Događaji · IT

Partnerski dan “Tehnicom”-a

Kompanija “Tehnicom computers” je 27. novembra za svoje korisnike organizovala „partnerski dan“. Skup je bio posvećen „e-sigurnosti“.

Učesnike je pozdravio Radoslav Radojević, direktor “Tehnicom computers”-a. Radojević je predstavio portfolio kompanije i posebno je ukazao na značaj „e-sigurnosti“. Informacioni sistemi kompanija su suočeni sa 4 faktora rizika. Spoljni faktori su: poplave, požari, pregrevanje, zagađivanje vazduha, elektromagnetska zračenja i sl. Tehnički faktori su kvarovi i nestanak napajanja. Ljudski rizici su: sabotaže, razbojništva, terorizam i sl. Mrežni faktor rizika su: neovlašćeni pristupi, zagušenje u mreži, virusi i sl. Statistički podaci pokazuju da 0,4% kompanija svake 7-me godine doživi štetu od spoljnih faktora rizika i u 40% slučajeva nikad se ne oporave. “Tehnicom“ je specijalizovana IT kompanija koja svojim partnerima pruža zaštititu od svih rizika i napada na informacioni sistem.

U nastavku skupa prikazana su rešenja na kojima se bazira savremeni pristup „e-sigurnosti”.

Prof. dr Milan Kukrika je govorio o značaju kontinuiteta IT usluge sa stanovišta primena najnovijih standarda. Kukrika je izjavio da se razvoj i funkcionisanje „Tehnicom“-a odvija u skladu sa IT standardima i da se očekuje da će ubzo dobiti standard ISO 27001.

Dejan Živanović iz kompanije „EMC“ je govorio o sigurnosti na nivou „storage infrastrukture“.

Željko Vujinović iz „IBM“-a je govorio o „IBM ISS Security Solutions“. Ivan Bozev iz „Lenovo“-a je predstavio „Lenovo Software and Services“. Milan Četić iz „HP“-a je govorio i demonstrirao sigurnu štampu. Tatjana Bošković iz „Cisco“-a je predstavila „Cisco sigurnosna rešenja za data centre“.

Na kraju je Pablo Fernandez iz „AST“ održao predavanje „The Data Center of the Future“.

Skupu u hoteli Hajat je prisustvovalo oko 100 partnera kompanije „Tehnicom“.

Leave a Reply