IT

Partnerstvo BIS IT Recycling Centra i kompanije “INOS-SINMA”

Nedavno je realizovano veoma važno strateško partnerstvo kompanije BIS IT Recycling Centar kao sertifikovanog reciklažnog centra e-opreme (računara, mobilnih telefona, računarskih komponenti…) u Srbiji i kompanije INOS SINMA a.d., vodeće firme u delatnosti prikupljanja i reciklaže metalnih delova, osnovane 1951. godine

Jedan og problema vezanih za reciklažu u Srbiji jeste i tehnoloska nemogućnost da se sve sirovine, dobijene iz, na primer računara ili mobilnog telefona, recikliraju kod nas pa se moraju skladištiti i dalje izvoziti u one zemlje koje to mogu odraditi. Ovim partnerstvom ćemo uspeti da i metalne delove iz stare e-opreme koja stiže u naš reciklažni centar, plasiramo u Srbiji i tako napravimo još jedan korak ka zatvaranju kruga reciklaže e-opreme.”, kaže Maja Perović, menadžer za marketing i portparol BIS IT Recycling centra.

BIS It Recycling Centar je ponudio svoje usluge i partnerski status svim zainteresovanim registrovanim preduzećima za promet sekundarnim sirovinama u delu koji se tiče preuzimanja i tretmana elektronskog i računarskog otpada s obzirom da je ova vrsta otpada svrstana u kategoriju opasnog otpada i da je samo sertifikovani Reciklažni centar ovlašćen za njegovo skladištenje i praradu.

Leave a Reply