IT

Partnerstvo Sage i Comarcha

Saga je potpisala sporazum o saradnji sa preduzećem Comarch iz Poljske, u oblasti pružanja EDI usluga kroz korišćenje ECOD sistema za obradu podataka, čiji je osnovni cilj da kroz niz koordinisanih aktivnosti radi na formiranju integrisanog sistema. Sistem će korisnicima u Srbiji omogućiti sigurnu, jeftinu i brzu razmenu poslovnih poruka (e-dokumenata) između komercijalnih subjekata (trgovci na veliko i malo, dobavljači, distributeri, logistika, špediteri…) i njihovo procesiranje, u zavisnosti od pripadnosti definisanoj mreži lanca snabdevanja.

ECOD (Electronic Center of Documents) predstavlja složen sistem automatske razmene dokumenata sa poslovnim partnerima i podršku mobilnim prodajnim strukturama. EDI (Electronic Data Interchange) je standardni format za razmenu poslovnih dokumenata između dva partnera (na primer između lanca maloprodaje i dobavljača).

Danas, kompanije obično sastavljaju svoje poslovne dokumente (nalozi, fakture, otpremnice…), u svom ERP sistemu – ovi dokumenti se mogu direktno poslati partneru preko EDI sistema. Dva najčešće korišćena standardna formata su američki ASC X12 i evropski EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport – elektronska razmena podataka za upravu, trgovinu i transport).

Prelaz iz tradicionalne papirne verzije podataka u elektronsku (EDI) garantuje brojne koristi, optimizuje delatnost poslovnih procesa, poboljšava kvalitet podataka, smanjuje troškove povezane sa obradom dokumenata i popravlja komunikaciju sa poslovnim partnerima. ECOD platforma je fleksibilna da ispuni potrebe različitih preduzeća, bez obzira na obim poslovanja. Može se primeniti u malim, srednjim i velikim preduzećima svih poslovnih oblasti, u cilju poboljšanja komunikacije sa svojim poslovnim partnerima.

Comarch ECOD je međunarodna B2B platforma, koja integriše zajednicu od preko 13.000 kompanija iz preko 28 zemalja Evrope i Azije, uključujući Rusiju, Ukrajinu, Kazahstan, Kinu i Vijetnam. Ova platforma se koristi od strane malih i srednjih preduzeća, kao i najvećih kompanija iz sektora robe široke potrošnje i logistike.

Comarch je globalni provajder poslovnih IT rešenja specijalizovanih za učvršćivanje veza između klijenata, kako bi se povećala profitabilnost kupaca i optimizovali operativni i poslovni procesi. Comarchova primarna prednost leži u velikom domenskom znanju akumuliranom u softverskim proizvodima koje se koristi prilikom isporuke i integrisanja sofisticiranih poslovnih IT rešenja.

 

Leave a Reply