Događaji · E-servisi · IT

Partnerstvo u Okvirnom programu 7 (FP7 – IKT)

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, Ministarstvo nauke Republike Srbije i Generalni direktorat za informaciono društvo i medije Evropske komisije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom organizuju Konferenciju „Partnerstvo u Okvirnom programu 7,FP7-IKT (Frameworkprogramme 7-FP7-ICT)”, koja će se održati u Beogradu, 16-17. oktobra 2008. godine.

Cilj Konferencije je da pospeši učešće naših firmi, fakulteta i instituta koji se bave informaciono-komunikaciono tehnologijama (IKT) u projektima Okvirnog programa 7, i razvije partnerstvo sa odgovarajućim institucijama zemalja Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana.

Učesnici Konferencije imaće jedinstvenu priliku da se povežu i razmene iskustva sa evropskim fakultetima i kompanijama u oblasti IKT, a u cilju formiranja konzorcijuma koji će raditi na projektima u okviru FP7 programa koje finansira Evropska unija.

Za učešće na Konferenciji se ne plaća kotizacija. Radni jezik Konferencije je engleski.

Za dodatne informacije pogledati zvanični sajt konferencije http://fp7.mtid.sr.gov.yu. Zainteresovani učesnici se mogu registrovati na ovom sajtu za učešće na konferenciji, i označiti da li žele da izlože svoj rad i ideje za projekte.

Srbija je od prošle godine pridruženi član FP7 programa. Program je najveći evropski razvojno-istraživački program u koga je uloženo 50 milijardi evra, i koji traje 2007-2013 godine. U februaru 2008. godine bila je organizovana slična FP7 konferencija u Beogradu, koja je bila jako dobro primljena od strane učesnika. Detalje o ovoj prethodnoj konferenciji možete naći na veb sajtu http://fp7.mtid.sr.gov.yu/feb2008 .

Leave a Reply