IT

“Penzionisanje” Microsoft ispita

Kompanija Microsoft je zakazala konačni datum penzionisanja “strarih” ispita za “stare” tehnologije. U tu svrhu 22 ispita će biti penzionisano 31. Marta 2008. iako ih je i dalje moguće videti na Prometric listi za zakazivanje.

Ispiti za Windows Server 2000 koji se povlače 31. Marta 2008.
• Exam 70-292: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
Environment for an MCSA Certified on Windows 2000
• Exam 70-296: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows
Server 2003 Environment for an MCSE Certified on Windows 2000
• Exam 70-232: Implementing and Maintaining Highly Available Web Solutions with
Microsoft Windows 2000 Server Technologies and Microsoft
Application Center 2000
• Exam 70-210: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000
Professional
• Exam 70-214: Implementing and Managing Security in a Windows 2000 Network
Infrastructure
• Exam 70-215: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows
2000 Server
• Exam 70-216: Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network
Infrastructure
• Exam 70-217: Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000
Directory Services Infrastructure
• Exam 70-218: Managing a Windows 2000 Network Environment
• Exam 70-219: Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure
• Exam 70-220: Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network
• Exam 70-221: Designing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure
• Exam 70-226: Designing Highly Available Web Solutions with Microsoft Windows
2000 Server Technologies

Ispiti za Windows NT 4.0 koji se povlače 31. Marta 2008.
• Exam 70-222: Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000
• Exam 70-244: Supporting and Maintaining a Microsoft Windows NT Server 4.0 Network

Ispiti za Exchange Server 2000 koji se povlače 31. Marta 2008.
• Exam 70-224: Installing, Configuring, and Administering Microsoft
Exchange 2000 Server
• Exam 70-225: Designing and Deploying a Messaging Infrastructure with Microsoft
Exchange 2000 Server

Ostali ispiti koji se povlače 31. Marta 2008.
• Exam 70-223: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Clustering
Services by Using Microsoft Windows 2000 Advanced Server
• Exam 70-234: Designing and Implementing Solutions with Microsoft Commerce
Server 2000
• Exam 70-230: Designing and Implementing Solutions with Microsoft BizTalk
Server 2000, Enterprise Edition
• Exam 70-227: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security
and Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition
• Exam 70-086: Implementing and Supporting Microsoft Systems Management Server 2.0

Ovi ispiti su fokusirani na tehnologije koje više nisu podržane sa Microsoft mainstream podrškom i koje uključuju delove MCSA i MCSE obuke za Windows Server 2000 kao i upgrade kurseve za MCSA i MCSE sa Windows Server 2000 na Windows Server 2003.

Leave a Reply