IT

Pet dana pred zatvaranje konkursa “Digitalna škola” polovina osnovnih škola u Srbiji još uvek ne traži kompjutere

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo sastala se danas u Vranju sa direktorima osnovnih škola na jugu Srbije i pozvala ih da se i oni prijave za učešće na projektu„Digitalna škola“vrednom 6,5 miliona evra, koji je pokrenulo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, a koji obuhvata uvođenje digitalnihkabinetau sveosnovneškoleu Srbiji. Pet dana pred zatvaranje konkursa stigle su prijave zaoko 1600 od 3200 školskih objekata u Srbiji.

„Prošle nedelje se prijavilo oko 800 osnovnih škola za opremanje digitalnih kabineta računarima. Iako se u proteklih nedelju povećava broj prijava, pozivam još jednom sve direktore osnovnih škola u Srbiji da popune formular naadresi www.digitalnaskola.rs i tako omoguće da njihove školedobiju najsavremeniju opremu za nastavu“, istakla je ministarka za telekomunikacije i infromaciono društvo Jasna Matić na skupu u Vranju.

Rok za prijavu škola je 15.9.2010. godine, a za potrebe ovog projekta Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvoje uspostaviloi poseban uslužni centar za odgovore na sva pitanja, na broju 011/20 20 200, koji će raditi svakog radnog dana od 9-17 časova.

Uprojektu „Digitalna škola“ mogu učestvovati sve osnovne škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Svaka škola za učešće u programu može prijaviti jedan ili više školskih objekata u kojima ta škola organizuje redovnu nastavu, nezavisno od toga da li već poseduju neku informatičku opremu ili ne.

Digitalni kabinet uključuje do 30 mesta za rad učenika na savremenim, međusobno povezanim personalnimračunarima, kao i prateću opremu potrebnu nastavnikuda sa učenicima na zanimljiviji način obrađuje nastavni plan i program.

Ministarstvo smatra da je ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje neophodno za razvoj informacionog društva. Realizacija projekta „Digitalna škola“omogućavada sve škole u Srbiji imaju savremene uslove za obrazovanje, nezavisno od stepena razvijenosti opštine. U digitalnim kabinetima će pored informatike moći da se uče i ostali nastavni predmeti na interaktivan i deci zanimljiv način u uslovima za učenje kao što to imaju i njihovi vršnjaci u Evropskoj Uniji.

Leave a Reply