hp
IT

Pet mitova Cloud Computinga

Iako priča o cloud computingu ponekad deluje kao prenaduvani balon, ovaj tip rešenja ima i stvarne prednosti. Uvođenje clouda, tamo gde to ima poslovnog smisla, može ubrzati ostvarivanje prihoda i smanjiti troškove. Ali prihvatanje clouda znači da je najpre potrebno izduvati balon i pronaći realna rešenja.

hp

Šta je cloud computing?

Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) iz SAD objavio je 7. oktobra 2009. godine praktičnu definiciju:

“Cloud computing je model koji omogućava zgodan pristup, kroz mrežu i na zahtev, deljenim konfigurabilnim resursima (npr. umrežavanje, serveri, storidž, aplikacije i usluge) koji se brzo mogu dodeliti i osloboditi uz minimalne upravljačke napore ili interakciju provajdera.”

Tokom poslednje četiri decenije, nove tehnologije su najpre smatrane za smetnju, dok balon očekivanja raste brže od realnosti. Ali kada se tehnologija razume, prednosti počinju da odnose prevagu nad manama. Koncept cloud computinga za različite ljude može značiti različite stvari, zbog čega ovaj tekst obrađuje pet cloud computing mitova i razdvaja činjenice od fikcije.

 

Prvi mit: javni cloud je najjeftiniji način korišćenja IIT usluga

Karakteristika javnog clouda jeste relativno jeftin model naplate po obimu korišćenja. Ali kod resursa koji su neprekidno potrebni, organizacije mogu smanjiti troškove primenom drugih cloud modela, kao što su deljeni resursi u privatnom cloudu. U ovakvim slučajevima, privatni cloud je isplativiji čak i od javnog clouda sa plaćanjem po obimu korišćenja.

Kao ilustracija može poslužiti odluka o iznajmljivanju ili kupovanju automobila. Za kratkoročnu upotrebu, iznajmljivanje je isplativije jer ćete platiti na osnovu obima upotrebe. Ipak, ako često vozite i u dužem periodu, onda kupovina vozila ima finansijsko opravdanje. Pored cene, postoje i druga pitanja koja treba razmotriti, kao što su performanse, bezbednost, usklađenost s regulativom, ugovori o nivou usluga, i dostupnost.

Cloud strategija je od suštinskog značaja

Bez obzira da li se koristi javni cloud, kreira privatni cloud ili primenjuje hibridno rešenje, neophodno je da se specifični zahtevi uključe u dobro razvijenu cloud strategiju. To nije jednostavan posao, jer je potrebno obratiti pažnju na sve aspekte performansi, bezbednosti, kontrole i dostupnosti.

Drugi mit: mali koraci u oblasti virtuelizacije su jedini način da se dođe do clouda

Prava transformacija nastaje kada organizacije u potpunosti prihvate cloud computing. Čak i kreiranje privatnog clouda donosi ogromne prednosti poput smanjenja kompleksnosti IT okruženja, značajnog snižavanja IT troškova i omogućavanja fleksibilnijeg i agilnijeg pružanja usluga. Virtuelizacija i cloud computing ne isključuju jedno drugo. Naprotiv, mnogi stručnjaci smatraju da virtuelna infrastruktura daje snažan zamajac za uvođenje cloud computinga.

 

Privatni cloud, zasnovan na deljenim resursima koji se automatski mogu aktivirati radi zadovoljenja poslovnih potreba, može omogućiti IT odeljenju da održi korak. Privatni cloud omogućava IT menadžerima da imaju kompletnu kontrolu nad dostupnim sredstvima, dok ostaju zadovoljeni bezbednosni standardi, kako unutar cloud okruženja, tako i unutar data centra. S obzirom na to da ažuriranje i nadogradnja operativnog sistema, aplikacija i baza podataka u cloudu mogu biti automatizovani, to značajno skraćuje vreme koje IT administratori troše na održavanje sistema.

Sveobuhvatni pristup za uspešan privatni cloud

I zašto onda preduzeća odlažu uvođenje privatnog clouda? Velike pomake napravile su kompanije kao što je HP i kreirale su alate za automatizaciju i integraciju neophodne za brz razvoj privatnih cloud sistema. A ako je organizacija već implementirala tehnologiju za virtuelizaciju, to je veliki korak ka internom cloud rešenju.

Dobar primer su HP CloudStart usluge za brz dolazak do clouda. CloudStart je rešenje po sistemu “ključ u ruke”  koje omogućava pokretanje otvorenog i fleksibilnog privatnog cloud rešenja u roku od 30 dana i po fiksnoj ceni uz fiksni obim. Bazirane na HP CloudSystem rešenju, HP CloudStart usluge uspostavljaju katalog usluga u privatnom cloudu uz četiri usluge integrisane u okruženje za bekap i zaštitu.

Treći mit: kritične aplikacije ne bi trebalo da budu u cloudu

Jedna je stvar da nekoliko servera za testiranje i razvoj prebacite na cloud infrastrukturu. Ali brzo i efikasno pokretanje poslovnih aplikacija i dalje je najvažniji posao IT odeljenja. Istraživanja, kao jedno koje je Forbes nedavo sproveo, pokazuju da su IT menadžeri pod izuzetnim pritiskom da smanje troškove vezane za infrastukturu, da nivoe usluga prilagođavaju promenljivim potrebama, i da što brže pokreću aplikacije.

 

IT profesionalci žele da im cloud computing pomogne sa ova tri zahteva. A kako cloud može biti konfigurisan da pokreće aplikacije brzo, bezbedno i pouzdano? Ukratko, da li je cloud computing odgovarajuće rešenje za aplikacije od kojih zavisi uspeh organizacije?

Sve počinje mapom

Da bi odgovorio na ova pitanja, HP je razvio Cloud Maps. Uz HP Cloud Maps moguće je brzo napraviti sveobuhvatni katalog aplikacija za jednostavno pokretanje u HP CloudSystem okruženju, što skraćuje vreme pokretanja novih aplikacija sa više nedelja i meseci na, često, manje od sat vremena.

 

Četvrti mit: svi bezbednosni zahtevi za cloud su isti

Korišćenje javnog cloud sistema može organizaciju osloboditi investiranja u hardver i softver, jer se plaća za usluge. Cloud usluge sad često koriste različiti delovi preduzeća, što znači da IT odeljenje mora da upravlja na nivou usluga.

Ali, da li je privatni cloud model neprobojan? Nije. Ranjivosti postoje i vezane su za internet. Postoji i opasnost napada iznutra i krađe podataka.

Bezbednost clouda zahteva stručnjake

Da bi se izborilo sa ovim bezbednosnim izazovima, neophodno je rizike analizirati i razumeti. Mora biti postavljena i bezbednosna arhitektura visokog nivoa za cloud usluge. Potrebno je definisati dodatne bezbednosne kontrole za zaštitu informacija u različitim tipovima cloud okruženja.

 

HP Cloud Protection Program i vezane konsultantske usluge mogu pomoći u kreiranju neophodnih bezbednosnih kontrola i principa za hibridno cloud okruženje, i osmisliti strategije za umanjivanje rizika vezanih za pretnje koje je definisala Cloud Security Alliance.

Peti mit: postoji samo jedan put do cloud computing sistema

Hibridni cloud čine dva ili više cloud okruženja (privatno, zajedničko ili javno). Ova okruženja ostaju jedinstveni entiteti, ali su povezana standardnim tehnologijama koje omogućava prenosivost podataka i aplikacija (npr. balansiranje opterećenja između više cloud okruženja).

HP CloudSystem je najsveobuhvatnije integrisano rešenje za kreiranje i upravljanje cloud uslugama

HP CloudSystem je najkompletnija, integrisana i otvorena platforma koja omogućava organizacijama i provajderima da kreiraju usluge i upravljaju njima u privatnim, javnim i hibridnim cloud okruženjima. Zasnovan na dokazanim, vodećim HP Cloud Service Automation i Converged Infrastructure rešenjima, HP CloudSystem integriše servere, storidž, umrežavanje, bezbednost i upravljanje radi automatizacije životnog ciklusa aplikacija u hibridnim okruženjima. Rezultat je kompletno cloud rešenje koje organizacijama omogućava da budu agilinije i brže, a provajderima da podstaknu rast.

U sklopu HP Converged Cloud arhitektire, korisnici imaju pristup jednostavnoj, integrisanoj arhitekturi kojom se lakše upravlja i koja pruža fleksibilnost i prenosivost između privatnih, javnih i upravljanih cloud sistema.

Ana Radošević, HP SEE Cloud Manager

Leave a Reply