E-servisi · IT

Pexim kao društveno odgovorna kompanija – 4 godine saradnje sa Ministarstvom prosvete Srbije

Pre četiri godine, Ministarstvo prosvete započelo je Projekat reforme u oblasti bankarskog obrazovanja i tim povodom je u saradnji sa srpskim bankama uveden novi obrazovni profil, „Bankarski službenik”. Projekat je započeo otvaranjem prve virtuelne banke u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu. Kompanija Pexim donirala je bankarski softver „Core banking system – PUB 2000” koji se koristi u više od 40 banaka u regionu Jugoistočne Evrope na kome su učenici imali prilike da steknu praktična iskustva u radu.

Učenici su vežbali praktičan rad, a smenjivali su se u svim bankarskim sektorima kao sto su: „Blagajna”, „Stanovništvo” i „Pravna lica”. Prva generacija učenika ovog obrazovnog profila izlazi iz škole u junu ove godine i tim povodom, Radovan Živković, savetnik ministra prosvete i koordinator projekta je izjavio: „Kako je odgovornost za obavljanje bankarskog posla velika i nije moguće učenike odmah uvesti u stvaran svet bankarstva i odnose sa klijentima, virtuelna banka u kojoj je realizovana osnovna obuka za obavljanje bankarskih poslova, pokazala se kao nezamenljiv oblik nastave, koji je zahtevao i drugačiji metodički pristup i bankarski softver prilagođen školskim uslovima. Izražavam veliku zahvalnost Ministarstva prosvete kompaniji “Pexim” na donaciji koja je omogućila mladim bankarskim službenicima da spremni zakorače putem svog prvog zaposlenja ali i daljeg školovanja u oblasti bankarstva.

Rezultati maturskog ispita, posebno praktičnog dela ovog ispita nedvosmisleno pokazuju da su učenici ovladali praktičnim veštinama bankarskog poslovanja. Svih 170 maturanata je uspešno položilo ovaj deo maturskog ispita i za takav uspeh zaslužuju sve čestitke.“ Osim Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu, Peximov bankarski softver u vrednosti od 100 000 evra doniran je u još 6 srednjih škola: pravno-poslovnoj školi u Beogradu i srednjim ekonomskim školama u Čačku, Nišu, Subotici, Užicu i Kragujevcu

Leave a Reply