IT

PMF-ovci osvojili nagrade Fondacije Nenad M.Kostić

Profesor Nenad M.Kostić sa Univerziteta Teksas A&M, Komers, SAD već deset godina svojim fondom pomaže nauku i nastavu u Srbiji. Fond je osnovan 2002. godine i do sada je nagrađeno oko 20 diplomskih radova, među njima nekoliko, kao najboljih, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

INAČE, PROFESOR NENAD M.KOSTIĆ, DIPLOMAC JE BEOGRADSKOG UNIVERZITETA KOJI OD 1978. GODINE RADI U AMERICI, GDE JE 1982. GODINE I DOKTORIRAO. VIŠE OD 20 GODINA RADIO JE NA IOWA STATE UNIVERSITY, A TRENUTNO JE PROFESOR HEMIJE NA TEXAS A&M UNIVERSITY AT COMMERCE. AUTOR JE VIŠE STOTINA ŠTAMPANIH NAUČNIH RADOVA IZ BIONEORGANSKE HEMIJE I DOPISNI JE ČLAN SANU.

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke razmatrao konkursne materijale prispele na konkurs za najbolje diplomske i master radove odbranjene u periodu od 1. aprila 2011. do 31. marta 2012. godine. Na konkurs se prijavilo 11 diplomiranih studenata. Članovi Upravnog odbora i predsednik Fonda, precizno vagajući i diskutujući vrednosti svakog kandidata i svakog diplomskog i master rada, odlučili su da ove godine nagrade ukupno tri diplomca.

Prvu nagradu je dobio Marko V. Rodić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, za master rad ”Sinteze i strukture kompleksa nikla(II) sa S-metilizotiosemikarbazonom 2-acetilpiridina“, inače, dobitnik i nagrade CheckMark fondacije za ovu godinu. Drugu nagradu dobili su Filip S. Šibul, takođe sa sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, za diplomski rad ”Uticaj ekstrakta vrsta roda Rumex na produkciju metabolita arahidonske kiseline“ i Miloš V. Matković, sa istog fakulteta, za master rad ”Sinteza i antiproliferativna aktivnost novog analoga tiazofurina sa 2’-dodekanamido izosternom grupom” .

Dodela nagrada i diploma počeće u četvrtak, 31. maja 2012. godine, tačno u 12 časova, u sali za sednice (prvi sprat) Hemijskog fakulteta u Beogradu (Studentski trg 12-16).

Leave a Reply