E-servisi · IT

Počela elektronska registracija preduzetnika u Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je danas da od 12. maja omogućava elektronsku registraciju preduzetničkih radnji, što je još jedan korak u cilju omogućavanja potpune elektronske registracije privrednih subjekata.

U saopštenju se navodi da preduzetnik, da bi koristio ovu uslugu, najpre mora obaviti registraciju korisničkog naloga na sajtu Agencije www.apr.sr.gov.yu, a potom podneti i elektronsku prijavu za registraciju preduzetničke radnje.

APR šalje potvrdu o prijemu registracije na elektronsku adresu korisnika, čime počinje i sam postupak registracije.

Odštampanu elektronsku potvrdu, zajedno sa ostalom originalnom dokumentacijom i dokazom o plaćenoj naknadi za registraciju, preduzetnik dostavlja Agenciji najkasnije u roku od pet dana od prijema potvrde o registraciji.

Ovakav vid elektronske registracije omogućava bržu registraciju preduzetnika koji u APR mora da dođe samo jednom, prilikom podizanja originalnog rešenja o registraciji.

Takođe, dokumentacija i rešenja iz APR mogu se dostaviti i putem pošte, čime se izbegava nepotreban lični dolazak u Agenciju.

Kada počne implementacija elektronskog potpisa, biće omogućena i potpuna elektronska registracija u Agenciji za privredne registre.

Krajnji cilj postojanja Agencije jeste da se obezbedi potpuna elektronska registracija privrednih subjekata, za koju su već u ovom trenutku obezbeđeni i tehnički uslovi i zakonski okvir, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply