IT

Počela reciklaža sijalica u Srbiji

Reciklaža fluorescentnih sijalica, kao nov segment reciklaže u Srbiji, počinje da uzima maha. Društveno odgovorne kompanije koje žele na legalan način da se oslobode fluorescentnih cevi i sijalica, u saradnji sa BIS Reciklažnim centrom iz Pančeva, počele su da recikliraju prve količine svetiljki koje spadaju u kategoriju opasnog otpada. Posedovanjem mobilnog krasera, BIS Reciklažni centar omogućava dolazak na lice mesta gde se recikliraju neonke.

Leave a Reply