E-servisi · IT

Počeo sa radom portal za javne nabavke

Uprava za javne nabavke predstavila je novi Web-portal koji bi, po donošenju novog Zakona o javnim nabavkama trebalo da zameni skup prostor za oglašavanje u novinama

Uvođenjem specijalizovanog portala javnih nabavki obezbedilo bi se oglašavanje na jednom mestu, ali i značajno smanjenje troškova, jer bi takvo oglašavanje bilo besplatno, dok su procenjeni godišnji izdaci za oglašavanje u dnevnim novinama u Srbiji najmanje dva miliona evra“, rekao je direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović.

Portal će, prema njegovim rečima, postati efikasan instrument Uprave za javne nabavke u proveri i kontroli regularnosti postupaka javnih nabavki.

“Objavljivanju javnog poziva naručioca na Portalu prethodiće provera pravnih stručnjaka Uprave da li oglas sadrži nepravilnosti, kao što je skraćivanje rokova ili nedozvoljeno visoke cene konkursne dokumentacije, koje diskriminišu ponuđače i ograničavaju konkurenciju”, ukazao je Jovanović.

Većoj transparentnosti javnih nabavki doprineće i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru, obustavi postupka, kao i odluka Komisije za zaštitu prava.

Na taj način će, kako je istakao Jovanović, biti stvoreni preduslovi za efikasniju kontrolu ukrštanjem podataka iz odluke Komisije za zaštitu prava i kvartalnih izveštaja naručilaca, što će omogućiti Upravi da sazna koji naručioci zaključuju ugovore suprotno odluci Komisije.

On je dodao da će predložene novine u oglašavanju javnih nabavki omogućiti da se prate svi sprovedeni postupci javne nabavke velike vrednosti, a ne samo određeni, kako je to sada slučaj.

Link za registraciju na web-portal Ministarstva.

Leave a Reply