E-servisi · IT

Počeo sa radom sistem za automatsko vođenje predmeta u Trgovinskom sudu u Užicu

U Trgovinskom sudu u Valjevu danas je uveden Program za automatsko vođenje predmeta (AVP), koji preko interneta omogućava direktan pristup popisu spisa, kao i drugim relevantnim podacima o sudskim predmetima.

Sistem AVP je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji finansiraju Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID).

Direktnim pristupom popisu spisa i drugim dokumentima unapređuje se javnost u radu trgovinskih sudova i dostupnost informacijama o njihovim predmetima.

Takođe, cilj uvođenja ovog programa jeste jačanje i modernizacija rada sudske uprave, kao i stvaranje povoljne sredine za strana i domaća ulaganja.

Taj sistem istovremeno će osloboditi sudije i zaposlene u sudovima zastarelih, glomaznih upisnika i papirologije i omogućiti im direktan pristup svim predmetima, povećati transparentnost rada sudova i sprečiti mogućnost korupcije u vođenju predmeta.

Program za automatsko vođenje predmeta već se koristi u trgovinskom sudu u Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Leskovcu i Zaječaru, a planirano je da do kraja ove godine bude uveden u sve trgovinske sudove u Srbiji.

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Dejan Pašić posetio je danas povodom uvođenja AVP-a Okružni i Trgovinski sud u Valjevu.

On je tom prilikom predao i računarsku opremu predsedniku Okružnog suda u Valjevu, koja obuhvata 3 servera, 19 računara, kao i 30 uređaja za smeštaj podataka i neprekidno napajanje mrežnih štampača velikog formata i mrežnih kancelarijskih štampača.

Računarska oprema je donacija Evropske komisije, koju sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju, u okviru podrške reformi pravosudnog sistema Republike Srbije.

Leave a Reply