E-servisi · IT · Telekomunikacije

Počinje digitalizacija radio-televizijskih programa u Srbiji

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je danas da Srbija najkasnije do 2015. godine mora da pređe na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa, za šta će biti potrebne investicije u iznosu od 50 miliona evra.

Jasna Matić

Matić je na konferenciji za novinare na kojoj je najavila početak tog procesa, održanoj u Vladi Srbije, navela da će tokom februara biti organizovani okrugli stolovi o strategiji digitalizacije u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Prema njenim rečima, plan Ministarstva je da strategija bude usvojena do kraja prvog kvartala ove godine, pri čemu je digitalizacija jedan od njegovih prioriteta, budući da Srbija u tom segmentu kasni za drugim evropskim zemljama.

Ona je ukazala na to da je rok za prelazak na digitalno emitovanje u svetu postavila agencija Ujedinjenih nacija (UN) Međunarodna telekomunikaciona unija, i da ističe 17. juna 2015. godine, a zemlje Evropske unije postigle su dogovor o tome da rok za prelazak na digitalno emitovanje skrate do 2012. godine.

Matić je navela da će prelazak na digitalno emitovanje iziskivati ulaganja građanstva i emitera.

Ona je objasnila da je za ugrožene kategorije društva uobičajeno da se nađe način za subvencionisanje u iznosu od 20 do 50 evra po korisniku, odnosno po televizoru, i istakla da će troškovi emitera zavisiti od opreme kojom raspolažu, jer RTV stanice koje su nabavljale opremu u prethodnih nekoliko godina imaju mogućnost da emituju i digitalni i analogni signal.

Prema njenim rečima, za sistem emisione tehnike na republičkom nivou to će biti investicije u iznosu od 20 do 50 miliona evra, ili nešto više od toga.

Ona je naglasila da će iz Radio-televizije Srbije (RTS) biti izdvojen sistem emisione tehnike i da će taj sistem prenosa signala biti na raspolaganju zainteresovanim RTV stanicama.

Digitalno emitovanje će povećati kvalitet slike i tona, kvalitet usluga poput teleteksta i usluga namenjenih grupama korisnika sa posebnim potrebama, paletu usluga i omogućiće da se kroz raspoloživi radiofrekvencijski opseg emituje veći broj programa, rekla je Matić.

Leave a Reply