E-servisi · IT

Počinje primena elektronskog potpisa u poslovanju

Predstavnici Ministarstva za telekomunikacije Republike Srbije najavili su da će u Srbiji uskoro početi primena elektronskog potpisa. To znači da će neki uobičajeni dokumenti, kao što su zahtev za dečji dodatak, osnivanje preduzeća ili izdavanje građevinske dozvole moći u našoj zemlji da se dobiju putem računara, uz elektronski potpis.

Predstavnici ministarstva su izjavili da će elektronski potpis u potpunosti zameniti svojeručni potpis, ali i papirnu dokumentaciju. Na taj način će kompanije uštediti novac koji bi inače bio potrošen na štampanje, slanje i rad sa papirnim dokumentima. Osim toga, overa ugovora više neće morati da se obavlja u prisustvu oba partnera, već će biti dovoljno da se dokument pošalje elektronskom poštom, a njegova verodostojnost garantuje elektronskim potpisom.

Svi podaci o korisniku elektronskog potpisa će biti tajni i dobro zaštićeni, što garantuje tajni kriptografski ključ i javni i elektronski setifikat korisnika.

Elektronski potpis će koštati od 600 do 650 dinara, a godišnja naknada za serverski sertifikat koštaće dodatnih 1200 dinara. Za dobijanje elektronskog potpisa za građane potrebna je samo lična karta, a za firme i izvod iz privrednog registra. Proces dobijanja elektronskog potpisa trajaće od sedam do deset dana.

Elektronski potpis i elektronski sertifikat izdavaće sertifikaciono telo PTT Srbije kao i druga sertifikaciona tela koja se budu akreditovali.

Leave a Reply