E-servisi · IT

Podrška domaćoj IT industriji

U seriji sastanaka sa predstavnicima srpske IT industrije, zaključeno je da je potrebna zajednička akcija i podrška države u marketinškom nastupu domaćih firmi, naročito na inostranim tržištima. Ukazano je, takođe, da državnim sredstvima treba stvarati klimu i motivisati korisnike za kupovinu proizvoda srpske IT industrije.

“Želimo da steknemo što bolji uvid u ovu oblast domaće industrije , kako bismo joj omogućili učešće u evropskim razvojnim projektima, autsorsing i povezivanje sa dijasporom”, kaže dr Aleksandra Smiljanić, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo u Vladi Srbije.

U akciji podrške domaćoj IT industriji, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo sledećeg meseca sa Generalnim direktoratom Evropske komisije organizuje zajedničku konferenciju u Beogradu. Tom prilikom će evropski eksperti objasniti predstavnicima zainteresovane stručne i poslovne javnosti Srbije kako da učestvuju u “Okvirnom projektu 7” (FP7) Evropske unije. Biće reči o administrativnim, pravnim i finansijskim uslovima, kao i o motivima za učešće u FP7, gde naša zemlja ima ravnopravan status sa članicama EU.

Na sastancima u Ministarstvu čula su se ohrabrujuća iskustva, kao što je primena domaćih softverskih rešenja u najvećem broju banaka u Srbiji, kao i slučaj firme koja je ostvarila uspešan marketinški nastup u inostranstvu uz pomoć Srpske agencije za podsticanje izvoza. Značajan broj firmi čija su sedišta u Srbiji, ima predstavništva ili preduzeća u susednim zemljama – Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Albaniji – a postoje i primeri saradnje i izvoza u SAD, Afriku i na Bliski istok. Ukazano je i na primere ukrupnjavanja domaćih preduzeća i pojavu stranih investitora u ovoj oblasti.

Predstavnici domaće IT industrije predložili su da se napravi zajednička baza podataka o stručnjacima i uvedu licence za rad sa javnim preduzećima i državnom upravom. Predloženo je i da se postavi veb prezentacija sa IT proizvodima iz Srbije i definiše šta je domaći proizvod u računarskoj industriji.

Očekuje se da država pomogne u stvaranju uslova za autsorsing iz Srbije prema inostranstvu i obrnuto, kao i u obezbeđivanju podrške razvojnim projektima.

U Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo, povodom sagledavanja stanja domaće IT industrije, dosad su bili predstavnici 14 vodećih preduzeća koja rade na srpskom informaciono-telekomunikacionom tržištu. Svi predstavnici domaće IT industrije izrazili su zadovoljstvo što je Ministarstvo organizovalo ovakve, pojedinačne, susrete sa firmama, kao i očekivanje da će država obezbediti podsticaje i bolje uslove za rad ovog sektora.

Kompanije koje su učestvovale u razgovorima u Ministarstvu:

“Arius a.d.“, “ComTrade“, “Digit d.o.o”, “HDL Design House”, “eSMART Systems“, “Hewllet Packard d.o.o”, “IMTEL RTV a.d“, “IRITEL a.d.“, “Microsoft Softver d.o.o.”, “Pakom grupa”, “Pexsim d.o.o.”, “Saga d.o.o.”, “Siemens IT Solutions and Services d.o.o.”, “Spinnaker New Technologies d.o.o. ComTrade Group“.

Leave a Reply