IT

Podrška na lokaciji korisnika za preduzeća koja imaju HP računare

Korisnici u Srbiji sada mogu dobiti prednost servisiranja HP računara na njihovoj lokaciji uz servisni paket Standard Response Time Onsite HP Care Pack. HP predstavlja proširenje HP Care Pack usluga novim servisnim paketom Standard Response Time Onsite Service za poslovne korisnike prenosivih i stonih računara i radnih stanica u Srbiji. Proširenje HP Care Pack ponude servisom na lokaciji korisnika znači da će preduzeća moći da izbegnu pakovanje i slanje, odnosno isporuku problematičnih računara u HP servisni centar.

Do sada je kao deo HP Care Pack usluga postojala samo Return to Depot opcija, ali od 1. jula korisnici personalnih računara moći će da dobiju uslugu ovlašćenog servisera na njihovoj lokaciji. Uz Standard Response Time Onsite HP Care Pack, predstavnik autorizovanog HP servisa dolazi na lokaciju korisnika da bi popravio HP proizvod u roku standardnog vremena odziva.(1) Ovaj servisni paket pokriva cenu podrške na daljinu, posetu servisera, materijale, delove i rad.

Standard Response Time Onsite HP Care Park za laptop računare može se kombinovati i sa Accidental Damage Protection paketom koji poslovnim korisnicima pruža mir u slučaju nepredviđenih događaja. Ako se na poslovni HP laptop prospe tečnost, ako padne ili se desi strujni udar, korisnci mogu biti sigurni da će im računar biti popravljen bez neočekivatnih troškova. Ovaj servisni paket je posebno interesantan korisnicima koji često putuju i posećuju klijente, kao i onima koji se bave rizičnim zanimanjima, kao što su policija ili vojska.

Jovan Dimitrijević, direktor HP grupe za personalne sisteme u Srbiji, kaže: „Kroz proširenje naše Standard Response Time Onsite HP Care Pack ponude na region centralne i istočne Evrope, bliskog istoka i Afrike, poslovni korisnici u Srbiji dobijaju mogućnost da jednostavno organizuju popravku HP računara u svojoj kancelariji. Ova usluga je rezultat slušanja želja naših korisnika koji su tražili HP podršku za računare kroz brz i efikasan servis. Pošto ih je HP napravio, neka ih HP i održava!“

Cene i dostpunost

Standard Response Time Onsite HP Care Pack, koji se može kombinovati i sa Accidental Damage Protection servisnim paketom, biće dostupan kao deo HP Care Pack usluga od 1. jula 2011. godine na tržištima centralne i istočne Evrope i bliskog istoka. O cenama i garantovanom vremenu odziva raspitajte se kod lokalnih predstavnika prodaje.

Leave a Reply