E-servisi · Internet · IT

Podsticaj elektronskom poslovanju

Povodom nedavnog zaključenja Sporazuma o poslovno–tehničkoj saradnji Privredna komora Beograda i preduzeće E-dućan održali su danas konferenciju za medije u Privrednoj komori Beograda.

Sporazum je zaključen u cilju praćenja svetskih trendova u trgovini i elektronskoj trgovini, koji treba da približi razvoj i implementaciju servisa elektronske (e) trgovine, B2B (business to business) i B2C (business to consumer) poslovanja članicama Privredne komore Beograda, preduzećima na teritoriji Beograda, kao i široj javnosti.

Na konferenciji za medije su učestvovali predstavnici Privredne komore Beograda Ivana Zeljković, generalni sekretar, Vesna Pudar, sekretar Udruženja informatičke delatnosti, Dušanka Brajović Car, ispred Udruženja trgovine i Goran Takač, direktor E-dućana.

Ovom prilikom Ivana Zeljković, generalni sekretar Privredne komore Beograda i jedan od potpisnika sporazuma je izjavila: “Privredna komora Beograda se uvek trudila da prati svetske trendove i u njima prepoznaje interese svojih članica. Razvojem elektronskog poslovanja u privredi Beograda smo počeli da se bavimo mnogo pre potpisivanja ovog Sporazuma. U skladu sa odlukom UO Privredne komore Beograda, 22.02.2007. godine obrazovan je Koordinacioni tim za razvoj elektronskog poslovanja, koji ima 25 članova-predstavnika beogradskih preduzeća. Zahvaljujući Sporazumu omogućićemo našim članicama izlazak na svetsko tržište, jednostavnije, brže i efikasnije poslovanje, i sa njegovom konkretnom primenom krećemo već od sutra.

Pored aktivnosti na razvoju elektronskog poslovanja, Privredna komora Beograda se ovim Sporazumom angažovala i na razvoju i unapređenju e-trgovine, imajući u vidu sve veće prisustvo elektronske trgovine u svetu i kod nas. “Analiziranjem primene u praksi pojedinih privredno-pravnih zakona Privredna komora Beograda je uputila predlog mera za unapređenje razvoja e-trgovine i izmenu postojećih zakona i uredbi, u sadašnjim uslovima, do donošenja zakona ( Zakona o trgovini i Zakona o e-trgovini) u Republici Srbiji, Ministarstvu trgovine i usluga i Ministarstvu finansija, Upravi carina. Oba ministarstva su, svojim dopisima, uvažila predložene mere koje bi trebalo da budu usvojene od strane Vlade Republike Srbije i Narodne Skupštine“, istakla je Dušanka Brajović Car, ispred Udruženja trgovine.”

Shvatajući značaj usluga, koje će ubuduće koristiti članice, Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda je takođe, radilo na potpisivanju Sporazuma.

Ovim sporazumom i efikasnijim korišćenjem ovog poslovnog alata omogućićemo privredi Beograda razvoj i implementaciju servisa elektronske ili, kako se to često kaže, E trgovine, i uopšte efikasnijeg elektronskog poslovanja“, rekla je Vesna Pudar, sekretar Udruženja informatičke delatnosti.

Leave a Reply