E-servisi · IT

Pokrivanje GIS-om još jednog dela Beograda

Krajem 2008. godine MapSoft je izabran za najpovoljnijeg ponudjaca na dva tendera koje je raspisala Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Ugovoreni poslovi ticu se izrade azurnih katastarsko-topografskih planova za potrebe Plana detaljne regulacije.

MapSoftu je ustupljena usluga vršenja geodetskog snimanja i izrade ažurnih katastarsko-topografskih planova, pribavljanje planova vodova za potrebe izrade Plana detaljne regulacije uz Bulevar kralja Aleksandra za blokove od ulica Stanisalava Sremčevića do Mite Ružića i Mis Irbijeve, kao i za potrebe Plana detaljne regulacije Savske i jezerske terase.

Leave a Reply