IT

Polaganje GRE ispita u CET-u

Polaganje međunarodnog GRE ispita u CET Školi računara zakazano je za 09. i 23. septembar 2010. godine. Prijavljivanje za ispite obavlja se preko oficijelnog sajta. Reč je o standardizovanom testu kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kada su u pitanju strani studenti, oni kojima engleski nije maternji jezik.

GRE test (Graduate Record Examinations) obuhvata akademsko poznavanje engleskog jezika, jednog predmeta i specijalni treći deo u kom se ocenjuje analitičko pisanje, sposobnost kritičkog razmišljanja i izražavanja na engleskom. Test je namenjen akademcima za produžetak studija ili za upis magistrature ili doktorata, a najčešće i za specijalizacije. Od 2007. godine test se radi isključivo na kompjuteru koji je direktno povezan putem interneta na glavni testing centar u Americi.

Leave a Reply