IT

Politika iznajmljuje i reciklira računare u saradnji sa Sagom i BIS IT Recycling Centrom

Reč je o efikasnoj zameni Politikine stare računarske opreme novom, pri čemu će neupotrebljivu računarsku opremu BIS IT Recycling Centar (deo kompanije „Božić i sinovi“) preuzeti na reciklažu dok je iznajmljivanje, instalacija i održavanje nove računarske opreme povereno Sagi, kao sistem integratoru broj jedan u Srbiji (prema zvaničnim podacima o prometu).

Ovaj model predstavlja pionirsko uvodjenje evropske prakse za odnos prema statusu računarske i elektronske opreme u domaću kompaniju sa dugogodišnjom tradicijom.

BIS IT Recuklažni Centar je u mnogome omogućio realizaciju ovog modela, počevši sa radom pre više od godinu dana kao sertifikovana kompanija iz oblasti reciklaže e-opreme sa isukustvom prenetim iz evropskih reciklaćnih centara.

Održavanje elektronske opreme u Srbiji, kao deo sopstvenih sredstava kompanije, predstavlja angažovanje obimnih vremenskih i finansijskih resursa. Postoji i problem nemogućnosti preciznog planiranja, rashodovanja i servisiranja zastarele elektronske opreme.

Iz navedenih razloga, slični projekti su već dugogodišnja praksa na zapadu jer su povoljnijii, zahtevaju manje angažovanje resursa i bolje mesečno i godišnje planiranje troškova. Uz povećanje efikasnosti, istovremeno se obnavlja računarska oprema i pravilno odlaže stara.

Stoga kompanija Saga kao i BIS IT Reciklažni Centar predvidjaju da će i veliki broj drugih kompanija početi sa primenom ovog evropskog modela.

Leave a Reply