IT

Pologanje ispita za sticanje PMP i CAPM sertifikata

U organiziaciji Udruženja informatičke delatnosti i PMI ogranak Srbija, nastavljeno je održavanje pripremnih radionica za pologanje ispita za sticanje PMP i CAPM sertifikata, a danas je održana treća radionica koja je obrađivala temu “Time Management“.

Od ove godine, polaganje ispita za sticanje ovih sertifikata u pisanom obliku se organizuju dva puta godišnje, u proleće i jesen, sa pripremnim dvočasovnim radionicama koje pored tematske prezentacije, sadrže i “tips and tricks” sa primerima ispitnih pitanja.

 

pmp-camp
PMI ogranak Srbija je neprofitna, profesionalna organizacija projektnih menadžera čiji je cilj promovisanje i unapređenje profesije projektnog menadžmenta u Srbiji i regionu, a broji preko 270 članova, od kojih 150 poseduje neke od PMI sertifikata.

Više informacija na sajtu PMI: www.pmi-serbia.rs

Leave a Reply