IT

Polovina stanovništva u Crnoj Gori kompjuterski nepismena

Od ukupnog broja stanovništva starijeg od 15 godina, 35 odsto je kompjuterski pismeno, 16 odsto su lica koja delimično poznaje rad na računaru, saopštio je MONSTAT. Podaci sa poslednjeg Popisa su pokazali da čak 48 odsto lica ne poznaje rad na računaru, dok 1 odsto lica nije dalo odogovor na ovo pitanje. Polna struktura pokazuje da je podjednak broj kompjuterski pismenih žena i muškaraca.

Međutim, ako posmatramo samo žene starije od 15 godina 34 odsto njih je kompjuterski pismeno, 15 odsto delimično poznaje rad na računaru, a 50 odsto ne poznaje rad na računaru. Struktura muškaraca starijih od 15 godina pokazuje da je 35 odsto muškaraca kompjuterski pismeno, 17 odsto delimično poznaje rad na računaru, a 47 odsto ne poznaju rad na računaru.

Posmatrano po opštinama najveći procenat kompjuterski pismenog stanovništva je u Budvi i to 46 odsto, Tivtu i Kotoru 42 odsto u Podgorici 41 odsto i Herceg Novom 40 odsto, dok je najmanji u Šavniku gde je svega 17 odsto stanovništva kompjuterski pismeno, a zatim u Andrijevici i Plužinama 18 odsto.

Kompjuterska pismenost je veća kod mlađeg stanovništva i ravnomerno opada sa povećanjem starosti. Poznavanje rada na računaru se prikazuje za stanovništvo staro 15 i više godina, što je 501.278 stanovnika, od čega su 256.808 žene, a 244.470 muškarci. Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine prvi put su se prikupljali podaci o poznavanju rada na računaru.

Poznavanje rada na računaru se definiše kao mogućnost korišćenja osnovnih računarskih aplikacija za izvršenje svakodnevnih zadataka.

U vezi sa tim prikupljani su podaci o poznavanju softverskih aplikacija word, excel, internet i korišćenje elektronske pošte.

Leave a Reply