IT

Porast korišćenja RFID sistema

RFID (Radio-frequency identification) tehnologija služi za skladištenje određenih informacija na tzv. RFID tagove te korišćenjem radio signala za njihovo bezkontaktno čitanje

Sve su brojnije primene ove tehnologije, od autentifikacije i autorizacije osoba do primene u identifikaciji raznih vrsta industrijske robe. U sklopu ispitivanja aprovedenog među 155 informatičkih kompanija širom sveta o količini RFID ssitema koje su isporučile svojim klijentima, ustanovljen je porast korišćenja ovakvih ssitema u posljednjih godinu dana.

Više od polovine ispitanih kompanija potvrdila je da je barem jedan od njihovih klijenata implementirao RFID sistem u vlastitom poslovnom okruženju i tu se ubrajaju kako testni tako i produkcijski sistemi.

Radi se o prmetnom porastu u odnosu na 2007. godinu kada je samo trećina IT kompanija imala narudžbe RFID sistema. Takođe, ustanovljeno je da se RFID tehnologija najčešće koristi za praćenje i evidenciju materijalnih sredstava (32%) te nešto manje za identifikaciju osoba (28%).

Leave a Reply