IT

Portal MojKapital.com nudi više

Investicioni portal MojKapital.com objavio je englesko-hrvatske poslovne imenike evropskih private equity i venture capital fondova pod zajedničkim brandom „Halo fond!“. U regionu aktivno deluje tek nekoliko takvih fondova i najčešće raspolažu sa oko 40-50 miliona evra za investiranje. Obrađeno je preko 300 web stranica takvih nezavisnih fondova iz Evrope sa značajnim investicionim kapacitetima.

Čitava private equity industrija u Evropi je u 2006. godini zabeležila ulaganja od preko 71 milijarde evra, a tokom 2005. godine preko 47 milijardi evra. Prvi imenik „Halo fond: EU10“ objedinjuje 52 fonda iz zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. godine uključivši fondove iz Švajcarske i Norveške, dok drugi imenik „Halo fond: EU15“ objedinjuje 283 fonda iz petnaest zemalja – prvih članica EU. Ti su fondovi u neprekidnoj potrazi za kvalitetnim projektima, a svi zainteresirani preduzetnici mogu naručiti imenike i samostalno krenuti u lobiranje za svoje projekte.

Cilj portala MojKapital.com je uspostavljanje komunikacije regionalnih preduzetnika koji trebaju kapital sa private equity i venture capital fondova, te podsticanje dolaska novih fondova i stranih investicija, tehnologija, znanja i kompetencija u našu regiju. Portal je sprovodio i još uvijek sprovodi kratka istraživanja o ulaganjima nezavisnih fondova iz svake zemlje članice EU posebno gde je ustanovljen zadovoljavajući interes za projektima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine“, ističe Robert Kaselj, direktor portala MojKapital.com.

Poslovni imenici namenjeni su preduzetnicima iz MSP sektora, obrtnicima, ljudima sa dobrim poslovnim idejama, top 500 kompanijama, private equity i venture capital fondovima, bankama, finansijskim institucijama, računovođama, advokatima, menadžment i finansijskim savetnicima, finansijskim direktorima korporacija, savetnicima za ljudske potencijale, državnim telima, neprofitnim organizacijama i medijskim preduzećima.

Portal MojKapital beleži posete iz preko 50 zemalja sveta i nedavno je započeo saradnju s američkim portalom specijalizovanim za venture i private equity poslovanje VentureBeat.com te nemačkim internacionalnim izdanjem Spiegel.de.

Leave a Reply