Događaji · E-servisi · IT

Poseta RATEL-u ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo

Mr Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije, posetila je Republičku agenciju za telekomunikacije.

Tom prilikom je održan sastanak sa rukovodstvom RATEL-a na kome je predsednik Upravnog odbora profesor Jovan Radunović predstavio RATEL kroz kraću prezentaciju, sa sledećim temama:

– RATEL (zadatak, cilj, poslovi, struktura, resursi,…)
– Prikaz dosadašnjeg rada RATEL-a
– Plan rada RATEL-a za 2008. godinu

Nakon prezentacije, ministarka se zadržala u razgovoru sa članovima Upravnog odbora, izvršnim direktorom i predsednikom Stručnog saveta RATEL-a.

Leave a Reply