IT

Poseta studenata Elektrotehničkog fakulteta Kontrolno-mernom centru u Dobanovcima

Služba za kontrolu Republičke agencije za elektronske komunikacije organizovala je 25.04.2012. posetu grupe studenata treće godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije, Kontrolno-mernom centru “Beograd” u Dobanovcima.

Studentima su, posle izlaganja o principima kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, prikazani merni instrumenti i merna vozila najnovije generacije i demonstrirane aktivnosti koje RATEL-ovi kontrolori sprovode u centru i na terenu.

One thought on “Poseta studenata Elektrotehničkog fakulteta Kontrolno-mernom centru u Dobanovcima

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Nadam se da su studenti ETF-a bili zainteresovani za tabelarni prikaz ispitivanja zauzeca radio-frekvencija (samo) u opsegu 87,5-108 MHz (http://registar.ratel.rs/cyr/reg207) i za graficki prikaz ispitivanja zauzeca radio-frekvencija (samo) u podrucju 20-1000 MHz (http://portal.ratel.rs/sr/spectrum), kao i da su na postavljena pitanja dobili od radio-kontrolora i njihovih rukovodioca zadovoljavajuce odgovore.

    Nadam se, takodje, da ce se u registru, odnosno odgovarajucoj bazi konaco naci, u toku ove godine, i podaci o kontroli koriscenja, odnosno ispitivanju zauzeca radio-frekvencija i u mnogim drugim opsezima od 9 kHz do 3000 GHz (ili barem do 40 GHz, prim. D. P.), pa ce studenti prilikom sledece posete Kontrolno-mernom centru Beograd steci siri uvid u koriscenje radio-spektra.

Leave a Reply