Događaji · IT

POSITIVE najinventivniji Cisco SMB Partner u Istočnoj Evropi

Cisco Systems, vodeći svetski proizvođač mrežnih rešenja za Internet i lider u inovativnim tehnologijama predstavio je novosadski POSITIVE kao svog najinventivnijeg SMB partnera u Istočnoj Evropi.

Na svom sajtu, u odeljku „Atraktivne priče“ Cisco je objavio specijalnu vest posvećenu rezultatima koje je POSITIVE postigao tokom 2007. i 2008. godine što je priznanje ovoj novosadskoj kompaniji za dugogodišnje napore i ulaganje u razvoj informatičkih sistema, razvijanje svesti, kulture korišćenja i primene informacionih tehnologija.

„Mala i srednja preduzeća u Srbiji tek sada počinju da sagledavaju prednosti korišćenja i uvođenja CISCO tehnologija u svakodnevnom poslovanju, zahvaljujući preokretu u pristupu od strane POSITIVE-a u sopstvenoj edukaciji i edukaciji krajnjih korisnika.

Menadžment POSITIVE-a je shvatio da bolje razumevanje primenljivosti informacionih tehnologija može biti od neprocenjive vrednosti i pomoći svim korisnicima. Iz tog razloga su imali za cilj da prikažu sve mogućnosti ovih rešenja kroz sopstveni primer i edukacione radionice tj „event“-e.

S obzirom na inventivni pristup i sposobnost koju je POSITIVE pokazao u ovoj oblasti, njihov primer može biti ključni faktor podrške srpskom SMB sektoru u unapređenju novih tehnologija.“  – izdvojili su urednici ovog sajta.

POSITIVE će i u budućnosti kroz ulaganje u znanje i kroz intenzivno školovanje, pratiti rastuće potrebe svojih korisnika i predlagati i kreirati informatička i mrežna rešenja. Namera im je da kroz jednostavan pristup savremenim tehnološkim komunikacijama unaprede i klijentima značajno olakšaju  poslovanje.

Leave a Reply