Događaji · E-servisi · IT

Poslovanje ne može da napreduje bez informacionih tehnologija

Upravo ova rečenica glavna je poruka koja stiže sa danas održanog skupa pod nazivom „Business Leaders Conference“ koji je organizovao Microsoft

Na skupu pod nazivom „Business Leaders Conference“, koji je održan danas u hotelu Hyatt Regency u organizaciji Microsofta, okupilo se preko 90 menadžera kako bi od vodećih ljudi najuspešnijih domaćih kompanija čuli kako su te kompanije uspešno primenile informacione tehnologije u svom poslovanju.

„Nijedna moderna kompanija ne može računati na ozbiljan rast bez podrške informacionih tehnologija. Microsoft je tu da te tehnologije prilagodi i približi ih donosiocima poslovnih odluka, između ostalog i organizovanjem skupova poput ovog“, rekao je na otvaranju Dejan Cvetković, generalni direktor Microsofta u Srbiji. „Glavni IT menadžeri polako prelaze iz čisto tehničkih lica u članove menadžmenta, upravo zbog sve čvršće veze IT-ja i napredovanja biznisa. Velike kompanije u Srbiji su prepoznale ovaj trend i kod njih je veza između mogućnosti informacionih tehnologija, inovacija koje one donose i donošenja važnih poslovnih odluka već postala neraskidiva. Neki od njih su danas sa nama, a nadam se da će im se uskoro pridružiti i svi ostali“, dodao je Cvetković.

„Prioriteti naše kompanije su unapređenje reaktivnosti, marketinške efikasnosti, kao i ubrzanje transformacije radi optimizacije troškova. Nijedan od ovih ciljeva se ne može postići bez intenzivne upotrebe informacionih tehnologija i mogućnosti koje one nude“, istakao je mr Saša Leković, direktor strategije i razvoja Telekoma Srbija. „Uz njihovu pomoć, kao i podršku strateških partnera kao što je Microsoft, ove strateške ciljeve ostvarićemo brže i lakše“, objasnio je Leković.

„Čak i u kompanijama kojima je IT osnovni biznis, kao što je ComTrade grupa, nema napretka bez snažnog upliva poslovnog softvera u sve segmente. Naša vizija je da uz pravu informatičku podršku nema granica za bilo koju kompaniju i upravo zato puno ulažemo u razvoj softvera, što smo potvrdili nedavnom akvizicijom Hermes SoftLaba. Izrastanjem u regionalnog lidera ComTrade će postati partner najvećima, među kojima značajno mesto zauzima i Microsoft“, ponosno je istakao Branislav Đurić, generalni direktor ComTrade grupe.

„Informacione tehnologije predstavljaju neophodnu podršku razvoju, naročito u bankarskom sektoru. Komercijalna banka polako prelazi sa tradicionalnog na proaktivni IT, gde nove tehnologije predstavljaju podršku postavljenim ciljevima razvoja naše banke. Savremena, servisno-orijentisana arhitektura novog informacionog sistema obezbedila nam je brojne nove servise, a vodili smo računa i o uvođenju tzv. „green IT“ standarda, čime doprinosimo zaštiti životne sredine. U celom poslu smo dobili značajnu podršku i pomoć od lokalne kancelarije Microsofta, koja nas je upoznala sa najnovijim trendovima i savremenim rešenjima iz ove oblasti“, rekao je dr Predrag Mihajlović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke. „Zahvaljujući prelasku na novi sistem uspeli smo da ostvarimo zadate ciljeve i da tokom 2007. godine budemo banka sa većom stopom rasta od ostatka bankarskog sektora u Srbiji“, dodao je Mihajlović.

Leave a Reply