IT

Poslovni progres tek očekuje Srbiju

IT Europa, autorativan magazin posvećen evropskom IT kanalu, objavio je redovan izveštaj o IT tržištu Balkana. Aleksandar Bukumirović, generalni menadžer kompanije ASBIS Srbija, izneo je svoje viđenje razvoja regiona.

Aleksandar Bukumirović - ASBIS Serbia– Na koji način su se IT tržišta u Srbiji i Makedoniji menjala u godini koja je iz nas?

IT tržište u Srbiji konstantno raste ali je nepredvidivo, a razlozi leže u političkim previranjima poslednjih 6-9 meseci. U poslednjem kvartalu 2007. godine tražnja je bila manja od očekivane, ponovo je razlog bio u predsedničkim izborima koji su održani u decembru. Generalno gledano, srpsko tržište poseduje veliki potencijal, ali raste sporije u odnosu na brzinu kojom bi moglo da se razvija. Sveobuhvatna konstatacija mogla bi da se svede na to da poslovni progres tek očekuje Srbiju !

– Koje trendove uočavate i na koji način se vaše poslovanje razvija?

Lokalna ASBIS kancelarija u Srbiji proizvela je značajne rezultate i uspela da ostvari rast od 60% u poređenju sa 2006. godinom. Činjenica da je ovo jedini “inostrani” distributer IT komponenata i kao takav nosi snagu i stabilnost “majke kompanije”- doprinosi poboljšanju poslovnih rezultata iz godine u godinu.

Sa druge strane, potpuno drugačija situacija je sa Makedonijom koja je još uvek pod uticajem ponude sivog tržišta, a tek krajem prošle godine određene kompanije regiona su pokušale da otvore ili reaktiviraju svoja predstavništva u Skoplju – i koliko sam ja informisani njihovi rezultati nisu bili zadovoljavajući.

ASBIS Serbia - Sales AreaASBIS je trenutno prisutan na ovom tržištu preko svoje kancelariju u Srbiji, ali naša aktivnost se uglavnom svodi na povremeno zadovoljenje tenderskih potreba. Činjenica da  na makedonskom tržištu nema stranih banaka koje će podržati poslovni razvoj izdavanjem bankarskih garancija lokalnim kompanijama značajno utiče na nivo poslovanja koji se na ovom tržištu ostvaruje.

– Kako biste opisali IT tržišta Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije?

U Crnoj Gori situacija je slična kao i u Makedoniji, samo što zahvaljujući investiranom ruskom kapitalu u nekretnine oni su u mogućnosti da troše više novca. Godinama sarađujemo sa nekim kompanijama iz Crne Gore, ali crno tržište je takođe prisutno.

Po mom mišljenju na ovim, udaljenim tržištima moguće je poslovati i bez lokalnog prisustva.

Što se Makedonije tiče – mi ćemo pokušati da koordiniramo poslovanje tamo iz kancelarije u Srbiji ali ćemo za ove aktivnosti angažovati osobu koja će biti predstavnik prodaje za ovo tržište.

Albanja je potpuno van domašaja Srbije, zbog političkih i etničkih problema.

– Da li očekujete  razvoj tržišta Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore  koji će učiniti ova tržišta atraktivnijim za distributere ?

Ono što bi trebalo da bude jasno svih stranim investitorima koji su zainteresovani za region jeste da kada govorimo o ovim zemljama (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija) mi zapravo govorimo o njihovim glavnim gradovima i nekoliko većih gradova. To nije dovoljno, ali ovo su mesta gde se ostvaruje najveći deo poslovnih transakcija.

DA, postoji potencijal za razvoj IT tržišta u preostalom delu bivše Jugoslavije (sa izuzetkom Slovenije, Hrvatske i Srbijer), ali NE za najveće distributere. ASBIS, sa druge strane, jeste u poziciji da opslužuje čitav region zahvaljujući svojoj strategiji i prisustvu u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji – već 10 godina .

Ukoliko politička situacija to dozvoli, ASBIS će zanačjno povećati svoje prisustvo na ovim teritorijama!

– Da li možete reći koje proizvodne grupe su najzanimljivije trenutno u ovim zemljama?

Iz perspektive distributera kompjuterskih komponenata, lider u poslovanju su glavne komponente, naravno usled niskog procenta zastupljenosti računara. Ipak, moderni proizvodi kao i proizvodi namenjeni krajnjim krosnicima (uglavnom HP i Samsung)  predmet su visoke tražnje. Što se drugih proizvoda tiče, mobilni telefoni, TV aparati, LCD TV itd. su daleko najpopularniji…

Leave a Reply