IT · Telekomunikacije

Poslovni rezultati Ericssona Nikole Tesle u 2008. godini

Ericsson Nikola Tesla je tokom 2008. godine, koja je sa obzirom na globalno prisutnu ekonomsku krizu te složene i dinamične uslove poslovanja u ICT industriji, bila izuzetno zahtevna, poslovao u skladu sa planovima – stabilno i sa tendencijom umerenog rasta.

Fokusiranost na strateški dobro odabrana prioritetna područja, inovativnost i unutrašnja sinergiju pokazala se presudnom za stabilnost poslovanja. Ostvaren je porast prihoda od prodaje i dobiti, te zadržan dobar nivomarži. Aktivnosti usmerene na održavanje visokog iznosa novčanih tokova takođe su donele dobre rezultate.

U poređenju sa prethodnom godinom poslovanje Ericssona Nikole Tesle u 2008. godini karakterizišu sledeći rezultati:
• 1757,5 MHRK ( 1779,9 MHRK) odnosno 1% manje knjižene narudžbe
• 1800,1 MHRK ( 1781,5 MHRK) odnosno 1% veći prihod od prodaje
• Bruto marža 16,7% (15,3%). Porast marži rezultat je uspešne realizacije projekata iz domene usluga i kvalitetnog asortimana prodanih proizvoda ali i aktivnosti usmerenih na smanjenje troškova.
• 163,3 MHRK (137,5 MHRK) odnosno 19% veća operativna dobit
• 212 MHRK ( 200,5 MHRK) odnosno 6% veća dobit pre oporezivanja nego prethodne godine i značajno veća od planiranog rezultata
• 204,4 MHRK (199,8 MHRK) odnosno 2% veća neto dobit
• Snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti 342,4 miliona kuna (155,9 miliona kuna)

Leave a Reply