IT

Poslovni rezultati kompanije Ericsson Nikola Tesla u 2009. i očekivanja u 2010.

Komentarišući rezultate poslovanja, Gordana Kovačević predsednica kompanije naglasila je sledeće:

“Tržišno okruženje u kome je Ericsson Nikola Tesla poslovao tokom 2009. godine bilo je izuzetno zahtevno i obeleženo stalnim promenama. Bili smo svedoci smanjenih i usporenih investicija od strane operatora, rezanja budžeta i odlaganja dogovorenih poslova u razvoj mreža i novih funkcionalnosti u ICT segmentu. Ericsson Nikola Tesla je u skladu  sa tržišnom situacijom preduzeo jasne mere i primenio odgovarajuće strategije te organizacijske i finansijske modele čime je značajno umanjen rizik poslovanja.

Uprkos otežanim uslovima poslovanja Ericsson Nikola Tesla je učvrstio svoju tržišnu poziciju, zadržao finansijsku stabilnost kao i profitabilno poslovanje. S ukupno 66 posto prodaje ostvarene na izvoznim tržištima zadržali smo svoje mesto velikog hrvatskog izvoznika, a sa obzirom na strukturu nevedenog izvoza kompanija je i dalje najveći hrvatski izvoznik znanja.

Snažan fokus na novčana sredstava takođe je doneo dobre rezultate. Nastavili smo snažne marketinško-prodajne aktivnosti na svim tržištima te ulagali u razvojne projekte imajući na umu da je to investiranje nužno za budući razvoj poslovanja kompanije. Istaknula bih da je projekt e-zdravstvo Hrvatska uvršten u SMART 2020 – Izveštaj nezavisnih neprofitnih organizacija The Climate Group i Globalne inicijative za e-održivost.Time se naše rešenje našlo među 25 globalno relevantnih ICT rešenja koji pomažu ostvarenju ekonomije siromašne štetnim gasovima ,te pozitivno utiče na kvalitetu života te očuvanje životne okoline.

Tokom 2009. godine preduzeli smo i niz mera kako bi osigurali još snažniju usmerenost na troškove, obrtni kapital i operativnu efikasnost. Implementirali smo programe optimizacije i povećanja troškovne efikasnosti na svim nivoima organizacije te na taj način smanjili troškove gde god je bilo moguće i doprineli kvalitetnijem poslovnom rezultatu.

Leave a Reply