IT

Postignut dogovor o posebnoj naknadi za muzički dinar za IT sektor

Predstavnici udruženja informatičke delatnosti (IT sektor) i kolektivnih organizacija za zaštitu autorskih i srodnih prava (OFPS, SOKOJ i PI) postigli su danas sporazum o iznosu za naplatu posebne naknade za muzički dinar.
Sporazum, koji je potpisan u prostorijama kompanije “Comtrade” u Beogradu, stupa na snagu 1. maja, a sačinjen je u zajedničkom interesu IT industrije i nosilaca autorskih i srodnih prava, saopšteno je iz OFPS-a.

Time su rešeni i svi problemi koji su u prošlosti proistekli zbog nemogućnosti postizanja zadovoljavajućeg sporazuma, tako da neće trpeti, kako je istaknuto, “ni korisnici usluga i kupci proizvoda iz IT industrije, ni nosioci autorskih i srodnih prava”.

Na sastanku je zaključeno da “samo partnerskim odnosom muzička i IT industrija mogu i moraju da nastupaju i da samo poštujući domaće zakone i međunarodne normative mogu da pomognu da i u ovom segmentu postanemo deo Evropske zajednice”.

Leave a Reply