Događaji · E-servisi · IT

Potpisan ugovor sa Oracle-om

Dr Aleksandra Smiljanić, ministar za telekomunikacije i informatičko društvo i Klod Kolaro, direktor Oracle Srbija i Crna Gora, potpisali su danas u prostorijama Ministarstva ugovor o kupovini Oracle licenci za potrebe informacionog sistema lokalnih poreskih administracija.

Informacioni sistem lokalnih poreskih administracija će omogućiti opštinama da prikupljaju lokalne poreze. Prema zakonu, opštine su u obavezi da do 2009. godine u potpunosti preuzmu posao oko prikupljanja lokalnih poreza. Informacioni sistem je baziran na najmodernijim tehnologijama i koristi Oracle platformu. Kompletno je razvijen od strane domaćih IT stručnjaka u Insistutu “Mihajlo Pupin”, a već je implementiran u više od 20 opština. Prema danas potpisanom ugovoru, preko 80 opština će dobiti licence za korišćenje Oracle baza podataka koje su sastavni deo informacionog sistema za prikupljanje lokalnih poreza. Licence su dobile one opštine koje su se izjasnile da žele da implementiraju sistem koji je razvio Institut “Mihajlo Pupin”, a finansiralo ih je Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo.

Ugovor je finansiran iz Nacionalnog investicionog plana, a vrednost licenci je oko 23 miliona dinara. Za Oracle licence dobijen je popust od 50%.

Sledeći korak Ministarstva predstavlja nabavka hardvera za opštine, a taj postupak je u toku. Kupovinom hardvera će i ceo projekat uvođenja informacionih sistema u lokalne poreske administracije biti zaokružen.

Potpisivanje ugovora sa Oracle-om

Ministarka dr Aleksandra Smiljanić i Klod Kolaro, direktor Oracle Srbija i Crna Gora

Leave a Reply