E-servisi · IT

Potpisan Ugovor za E-Vladu

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić i predsednik ComTrade Group, Veselin Jevrosimović, potpisali su ugovor o realizaciji projekta Informacioni sistem Vlade Republike Srbije. Vrednost ugovora je 27.396.480,60 dinara. Ugovoreni rok za realizaciju posla je 12. jun 2009. godine.

U okviru aktivnosti razvoja elektronske uprave u Srbiji, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo vodi nekoliko projekata kojima se podiže nivo upotrebe informacionih tehnologija u javnoj upravii stvaraju mogućnosti za ubrzani razvoj elektronske uprave. Centralni projekat za ovu oblast je upravo Informacioni sistem Vlade Republike Srbije, koji se finansira iz sredstava NIP-a i koji će omogućiti da se sednice Vlade održavaju bez papira, kao i da komunikacija Vlade sa ministarstvima bude u elektronskoj formi.

Kroz postupak javne nabavkena tenderu, ugovor za realizaciju dobio je konzorcijum preduzeća Spinnaker New Technologies, član ComTrade Group i Telekom Srbija. “Realizacijom ovog projekta, Vlada pokazuje opredeljenje za razvoj elektronske uprave i razumevanje značaja informacionih tehnologija u radu organa vlasti. Značaj projekta je da će najviši predstavnici izvršne vlasti svakodnevno koristiti moderne tehnologije, čime će i sami bolje razumeti ulogu informacione tehnologije i potrebu njenog korišćenja u poslovima uprave”, istakla je ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, govoreći o strategiji koja se sprovodi od centralnih vlasti prema lokalnim strukturama («odozgo na dole»).

Drugi deo Strategije predstavlja pristup «odozdo na gore» – Ministarstvo planira da u narednom periodu ojača IKT infrastrukturu lokalnih samouprava kako bi one mogle da pružaju građanima elektronske servise koji su u njihovoj nadležnosti. U ponedeljak, 29. decembra 2008. godine Ministarstvo će svim Opštinama i Gradovima u Srbiji poslati Upitnik za procenu stanja IKT infrastrukture koji će biti dostupan i na našem sajtu a čiji će rezultati omogućiti da se precizno formuliše Akcioni plan za razvoj e-vlade u lokalnim samoupravama.

Predsednik kompanije ComTradeGroup Veselin Jevrosimović je rekao da jejedan od temelja daljeg razvоја ComTradeGroup saradnja sa državnom upravom u Republici Srbiji. “Korist od razvoja elektronskih usluga ima administracija, koja postaje efikasnija i organizovanija. Očiglednu korist imaju i građani koji su korisnici tih usluga i koji kroz porez te usluge i plaćaju. Značajno jeda se uvođenjem elektronskih servisa Vlade pokreće IT industrija u Srbiji. Projekat koji će realizovati ComTradeGroupi Telekom Srbija predstavlja važan korak za obe kompanije. Potencijal našeg partnerstva pokazaće se u budućnosti uvođenjem elektronskih servisa u zdravstvu, školstvu, sudstvu, lokalnim samoupravama i drugim sektorima. Angažmanom naših partnera unaprediće se telekomunikaciona infrastruktura i povećati broj korisnika Interneta u Srbiji, dok će softverski inženjeri ComTradeGrouprazviti brojne aplikacije koje će biti od koristi građanima i pravnim licima koja posluju u Srbiji,” objasnio je predsednik kompanije ComTradeGroupVeselin Jevrosimović.

Pogledajte video zapise sa potpisivanja Ugovora:

Leave a Reply