IT · Telekomunikacije

Potpuna digitalizacija Južno–bačkog okruga (mrežne grupe 021)

Telekom Srbija obaveštava korisnike da će se u petak 20.06.2008. godine na području Bečeja izvršiti radovi na  prebacivanju telefonskih priključaka na novu digitalnu telefonsku centralu.

Prilikom prebacivanja korisnicima će ispred postojeće numeracije biti dodate cifre 69, umesto cifre 8 tako da će početna numeracija za ove korisnike biti 691xxxx  (sedmocifrena numeracija).

O promeni broja korisnici su pismeno obavešteni, a nakon promene aktiviraće se govorna poruka. U toku planiranih radova na prebacivanju telefonskih priključaka doći će do kraćeg prekida telekomunikacionog saobraćaja za navedene korisnike.  Nakon završetka ovih radova grad Bečej će biti 100% digitalizovan čime će korisnicima biti omogućeno korišćenje ADSL usluge (širokopojasni pristup Internetu) kao i niz dodatnih usluga fiksne telefonije (identifikacija poziva, konferencijska veza, preusmeravanje dolaznih poziva…).

Ovim radovima se završava potpuna digitalizacija Južno–bačkog okruga (mrežne grupe 021).

Leave a Reply