IT

Povećan broj stručnjaka na projektima

16. juna u školi kompjutera “Smart” završena je petodnevna specijalizovana obuka “Upravljanje projektima – Kompletna obuka po PMI metodologiji”.

Predavač Miroslav Janković (PMP, MBA, BSEE, MCTS, MCT) je na osnovu višegodišnjeg iskustva rada u praksi na projektima dao odgovore koji će omogućiti polaznicima da iniciraju, planiraju, realizuju, prate i kontrolišu projekte koji su usvojeni kao deo savremenog sistema poslovanja.

Dao je odgovore za najbitnije elemente uspešnog vođenja projekta, o ulozi i uticaju projektnog upravljanja u organizaciji, o tome ko su ključni učesnici na projektu, faktori uspeha projekta, koji su to najbolji načini upravljanja obimom projekta, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima. Poseban akcenat je stavljen na planiranje rizika i načina na koji se najbolje nositi sa njima.

Ovaj trening je omogućio svim zainteresovanima da se pripreme za PMI PMP ili CAPM akreditacije, jer je svojom formom ispunio jedan od potrebnih uslova, a to je 35 časova formalne obuke iz Upravljanja projektima. PMI PMP akreditacija je prepoznata širom sveta i tražena od najvećih globalnih korporacija i vladinih ustanova koje investiraju u projekte velikih vrednosti.

Leave a Reply