Događaji · IT

Povećanje efikasnosti primenom portalskih rešenja

Regionalna privredna komora Užice je 1. jula u saradnji sa kompanijom Smart d.o.o. iz Novog Sada, bila domaćin prezentacije pod nazivom “Povećanje efikasnosti primenom portalskih rešenja“. Na prezentaciji je učestvovalo oko 30 menadžera iz 20 različitih organizacija, od javnih do malih, srednjih i velikih preduzeća Užičkog regiona.

Cilj prezentacije je bio upoznavanje sa novim tehnološkim rešenjima zasnovanim na Microsoft tehnologijama koja imaju osnovnu namenu da omoguće brži, lakši i sigurniji rad u poslovanju.

Gordana Slijepac, account manager je prisutne upoznala sa kompanijom Smart i proizvodima i rešenjima koji se nalaze u ponudi. Senior poslovni analitičar u Smart-u, Dijana Koviljac, predstavila je dva rešenja izgrađena u Smart-ovoj razvojnoj laboratoriji.

Prvo je prisutne upoznala sa već nagrađivanim rešenjem Elektronska pisarnica – Smart Elpis 2009, kao odgovor na problem postojanja velike količine dokumentacije za arhiviranje i interno raspoređivanje. Zatim je predstavila konkretne primere praktične primene rešenja u vidu sistema za upravljanje dokumentacijom i zapisima prilikom uvođenja ISO standarda.

Organizacije danas investiraju značajna sredstva u IT kako bi bili efikasniji u svom poslovanju” izjavila je Dijana Koviljac, senior poslovni analitičar za Smart. “Veoma smo zadovoljni što vlada veliko interesovanje za rešenja koja su proizvedena od strane našeg razvojnog tima. Upravo ova rešenja su i dizajnirana da olakšaju rad sa veoma obilnom dokumentacijom i da reše postojeće probleme u komunikaciji. Obzirom na njihovu fleksibilnost, ova rešenja su prilagodljiva pojedinačnim zahtevima korisnika bez obzira na tip organizacije gde se primenjuje“, dodala je Dijana.

Prezentacija je bila zaokružena izlaganjima senior eksperta, Bojana Buhača sa načinima kako ostvariti efikasniju razmenu informacija i upravljanje poslovnim procesima unutar organizacije kroz Microsoft tehnologije (SharePoint), i account manager-a Moldvaji Viktora, koji je skrenuo pažnju na neophodno postojanje bezbednosti informacija u poslovnom okruženju kroz upotrebu Sophos anti-virus zaštite.

Leave a Reply