IT

Poverenik upozorio na loše stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodolјub Šabić u pismu predsedniku Vlade, Aleksandru Vučiću, upozorio je na loše stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti i potrebu da se spreče loše posledice koje takvo stanje ima po lјudska prava, proces Evropskih integracija, međunarodne odnose Srbije, rad državnih organa i privredni razvoj.

Poverenik je ocenio da je posebno zabrinjavajuće to što se Vlada zvaničnim dokumentima samoobavezuje da će unaprediti zaštitu podataka o ličnosti u jasno određenim rokovima, a potom to ne čini, ukazujući i na neke neshvatlјive primere višegodišnje docnje.

podaci

 

Poverenik je najavio da će u najskorije vreme Vladi, odnosno nadležnom ministarstvu dostaviti pripremlјen Model novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali je ocenio da su ovaj zakon i drugi potrebni propisi samo deo složene slike. Potrebno je uraditi mnogo toga i na planu jačanja kontrolnih mehanizama i pogotovo na planu edukacije, na prvom mestu državnih službenika, ali i što širih slojeva građana. Budući da sve to ukazuje na činjenicu da je Srbiji neophodan strateški pristup zaštiti podataka o ličnosti, poverenik je apelovao na predsednika Vlade da svojim autoritetom utiče da nadležna ministarstva pripreme Akcioni plan za sprovođenje Strategije zaštite podataka o ličnosti, da ga Vlada usvoji i da se konačno pristupi realizaciji.

Leave a Reply