IT

Poverenik za informacije od javnog značaja: EPS nema prava da traži JMBG od građana

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom prijava većeg broja građana, u kojima ističu da su od „EPS SNABDEVANјE” primili su poziv za dostavu tačnog jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), kao i da im se stavlјa u izgled pokretanje sudskog postupka za naknadu štete u slučaju da to ne učine. Poverenik je izvršio nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane „EPS SNABDEVANјE”.

Nakon uvida u kompletnu dokumentaciju zaklјučio da ni Zakon o energetici niti bilo koji drugi zakon ne sadrže odredbe o tome da su građani dužni da dostave JMBG radi zaklјučenja ugovora o prodaji električne energije sa „EPS SNABDEVANјE”, niti radi eventualnog vođenja postupka prinudne naplate potraživanja od strane „EPS SNABDEVANјE”, a što su od strane „EPS SNABDEVANјE” navedeni kao razlozi za potraživanje.

eps snabdevanje

U odsustvu zakonskog osnova za obradu JMBG u ove svrhe, morao bi postojati pristanak, odnosno saglasnost lica. Ali da bi saglasnost bila valјana, potrebno je da bude slobodno data, što ovde nije slučaj, jer se stavlјa u izgled pokretanje sudskog postupka za naknadu štete, i to neke nejasne, nedefinisane štete.

Nakon sprovedenog nadzora, Poverenik je uputio Upozorenje „EPS SNABDEVANјE” da vrši nedozvoljenu obradu JMBG i da je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema Upozorenja obavesti Poverenika i javnim saopštenjem svoje korisnike – krajnje kupce električne energije, o preduzetim merama na otklanjanju nepravilnosti.

Leave a Reply