IT

Povezivanje škola na Akademsku mrežu Srbije putem ADSL-a

U utorak 3. juna, održan je sastanak između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na čelu sa ministrom Srđanom Verbićem i predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na čelu sa pomoćnikom ministra Nebojšom Vasiljevićem, uključujući i predstavnike Akademske mreže Republike Srbije (AMRES) u cilju saradnje resornih ministarstava na jačanju uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju.

Na sastanku su dogovoreni naredni koraci u implementaciji Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju, koji je doneo Nacionalni prosvetni savet, kao i konkretna saradnja u vezi nekoliko aktuelnih pitanja.

internet

Jedna od tema sastanka bila je i povezivanje škola na Akademsku mrežu Srbije putem  ADSL-a, a u skladu sa nedavno potpisanim protokolom između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Telekoma Srbija. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržali su projektnu ideju za izradu lokalnih računarskih mreža u osnovnim školama kao i formiranje budžetskog fonda iz koga bi se finansirao ovaj projekat.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija organizovalo je ovaj sastanak  u cilju razrada ideja o daljim koracima uvođenja informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju kao i o ulozi novih tehnologija u upravljanju sistemom obrazovanja.

Leave a Reply